TNN online แพทย์เตือนฝุ่น PM 2.5 ก่อให้เกิดโรคสมองได้

TNN ONLINE

สังคม

แพทย์เตือนฝุ่น PM 2.5 ก่อให้เกิดโรคสมองได้

แพทย์เตือนฝุ่น PM 2.5 ก่อให้เกิดโรคสมองได้

แพทย์เตือนผลกระทบจากการสูดดม หรือ รับเอาฝุ่น PM 2.5 เข้าไปในร่างการก่อให้เกิดโรคสมองได้

แพทย์เตือนผลกระทบจากการสูดดม หรือ รับเอาฝุ่น PM 2.5 เข้าไปในร่างการก่อให้เกิดโรคสมองได้ เนื่องจากมีขนาดเล็กสามารถผ่านเข้าตัวดักกรองเข้าไปในระบบหายใจ เข้าไปยังบริเวณปอด และสามารถหลุดเข้าไปในกระแสเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้  เช่นเดียวกับ ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ พบว่า อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถผ่านเซลล์ระบบประสาท ผ่านกระแสเลือดในปอด และส่งต่อไปยังสมองได้ด้วย


ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบัน ระบุ ว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ (PNAS) พบว่า อนุภาคของฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5  สามารถตรวจพบได้ ในตัวอย่างน้ำไขสันหลัง (human cerebrospinalfluids (CSFs))  


เมื่อใช้หนูทดลอง มาเป็นตัวทดสอบพบว่า อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กๆ เหล่านั้น สามารถผ่านไปที่เซลล์ในระบบประสาทผ่านทางกระแสเลือด  ทีมวิจัย ยังระบุ ว่า อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กเหล่านี้  ใช้เวลากำจัดออกจากสมองได้ช้ากว่าอวัยวะอื่นๆ 


โดยฝุ่นที่ได้รับ ผ่านทางเดินหายใจ อาจไปสู่สมองได้โดยตรง  ผ่านเซลล์ในจมูก หรือ เมื่อไปที่ปอด จะผ่านเข้าสู่ระบบกระแสเลือดในปอด และ ส่งต่อไปยังสมองได้ 


ร.อนันต์ กล่าวด้วยว่า จากการติดตามรายงานเรื่องผลของ PM2.5 กับความผิดปกติของสมอง และสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า อันตรายจากฝุ่น PM2.5 ถือว่าไม่ธรรมดา ก่อนหน้านี้ ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายก่อให้เกิดโรคสมอง ระบุว่า ฝุ่นPM 2.5 ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ 


สำหรับเด็กจะส่งผลให้ไอคิวต่ำลง พัฒนาการช้าลง สมาธิสั้น ซึมเศร้า  ในผู้ใหญ่ มีผลต่อโรคสมองเสื่อม ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ หรือ หลอดเลือดสมองแตก บางรายเป็นโรคเหล่านี้ แต่อาการไม่ปรากฏ เมื่อเจอฝุ่น PM 2.5 จึงเกิดอาการทันที 


เบื้องต้น เมื่อสูดเข้าไปในร่างกาย จะมีอาการคัดจมูก คอแห้ง มีอาการไอ เหนื่อยง่าย  แต่ในความเป็นจริง PM 2.5 มีความร้ายแรงแอบแฝงมากกว่านั้น  หากเทียบ PM 2.5 กับเส้นผมของมนุษย์ เมื่อตัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม ขนาดของเส้นผม จะมีขนาด 50-70 ไมครอน แต่ฝุ่นPM 2.5 จะมีขนาดเล็กถึง 25 เท่า เมื่อเล็กมาก จึงสามารถผ่านเข้าตัวดักกรองเข้าไปในระบบหายใจเข้าไปยังบริเวณปอด และสามารถหลุดเข้าไปในกระแสเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้


  PM 2.5 มีผลต่อสมองทั้งทางตรงและทางอ้อม  หลังจากที่มีการสูดดมเข้าไป ช่องโพรงจมูก จะเป็นทางผ่านที่ทำให้ PM 2.5ผ่านเข้าไปที่สมอง และเซลล์ประสาทโดยตรง  หรือแม้กระทั่งผ่านกระแสเลือด ที่ย้อนกลับมาขึ้นสู่สมองได้ 


สำหรับแนวทางการป้องกัน คือ ใส่หน้ากาก N95 งดทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่โล่งกลางแจ้ง  โรงเรียน หรือ บ้าน ควรมีห้องที่มีเครื่องกรองอากาศ  และตรวจสอบอากาศจากเครื่องวัดค่าอากาศ เพื่อลดการเผชิญกับ PM 2.5 ให้น้อยที่สุด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง