TNN online “ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้

TNN ONLINE

สังคม

“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้

“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้

ชัยวุฒิ ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน เชื่อมั่น ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาสเด็กนักเรียนมีทักษะดิจิทัลเพิ่มขึ้น

 วันนี้ 4 ก.พ.2566 เวลา 10.00น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียน ตชด.ย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


โดยชัยวุฒิกล่าวว่า พื้นที่นี้เป็นโรงเรียน ตชด.ที่อยู่ในชายแดน มีประมาณสองร้อยกว่าโรงเรียนทั้งประเทศไทย ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลฯ ได้สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน นั่นคือ ห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการมาทํางาน รวมถึงอินเทอร์เน็ตและฟรีไวไฟ ซึ่งโรงเรียน ตชด. ทุกแห่งจะต้องมี คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตใช้ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ อีกทั้งประชาชนจะได้มาใช้งานด้วย ในการสื่อสารเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงขายของออนไลน์ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ศูนย์ละ 1 คน เพื่อมาช่วยโรงเรียน ช่วยสอนประชาชน 


โดยวันนี้ได้มีการฝึกทักษะในการขายของออนไลน์ เช่น ไลฟ์ขายทุเรียน แล้วก็ขายผ่านไปรษณีย์ไทย Thailand post mart ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลฯ ก็พยายามโปรโมทตรงนี้ด้วย เพราะว่า นอกจากขายแล้วก็ต้องมีการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยขนส่งสินค้าเกษตร หรือสินค้าของชุมชน ไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศต่อไป


   นี่เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลที่จะส่งเสริมดิจิทัลให้แก่ประชาชน การมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนนี้จะทำให้บ่มเพาะเด็ก ๆ ให้มีความคุ้นเคย และได้ฝึกฝนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนเท่านั้น ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาใช้ได้ ในการทำงาน ในการหาข้อมูลหรือการขาย   ตนหวังว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ต่อพี่น้องประชาชนในบ้านย่านซื่อ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปได้


“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้


“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้


“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้


“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้


“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้


“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้


“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้


“ชัยวุฒิ” ปลื้ม เด็กไทยไลฟ์ขายทุเรียน มั่นใจ ศูนย์ดิจิทัลฯ ขยายโอกาส เสริมทักษะเพิ่มได้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง