TNN online ประกันสังคม ช่วยเติมเต็มพลังใจส่งถึงผู้ประกันตนทุพพลภาพ 10 จังหวัด

TNN ONLINE

สังคม

ประกันสังคม ช่วยเติมเต็มพลังใจส่งถึงผู้ประกันตนทุพพลภาพ 10 จังหวัด

ประกันสังคม ช่วยเติมเต็มพลังใจส่งถึงผู้ประกันตนทุพพลภาพ 10 จังหวัด

“สุขแห่งการให้จาก ประกันสังคมมอบสุข” ส่งถึงผู้ประกันตนทุพพลภาพ 10 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วยเติมเต็มพลังใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนมาโดยตลอด โดยหากเกิดกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนยังคงได้รับการดูแลและเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่าและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างไม่สิ้นหวัง 

การดูแลและช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จึงเป็นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมไม่เคยละเลยและคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอยู่เสมอ โดยเฉพาะในโครงการ สปส.มอบสุข เป็นโครงการที่ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา 

นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมตลอดทั้ง 10 ครั้ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา นครศรีธรรมราช อุดรธานี พัทลุง ชัยภูมิ นครสวรรค์ ภูเก็ต ลำปาง และจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพพื้นที่ต่าง ๆ และยังถือเป็นการติดตามคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนทุพพลภาพอีกด้วย 

นายบุญสงค์  กล่าวว่า โครงการ สปส.มอบสุขใน 10 ครั้งที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพรวม 30 ราย ซึ่งทางโครงการได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งให้กำลังใจถึงพื้นที่ ทำให้ผู้ทุพพลภาพและครอบครัวมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกันตนทุพพลภาพได้รับรู้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น 

ผมเชื่อมั่นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก ๆ กับผู้ประกันตน ซึ่งประสบเหตุอยู่ทั่วประเทศ ขอยืนยันกับพี่น้องผู้ประกันตนหรือสมาชิกประกันสังคมทุกท่านว่า โครงการ สปส.มอบสุข สำนักงานประกันสังคม ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้ทั่วถึงพี่น้องทุกคนทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นในปีต่อ ๆ ไป เรายังเดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและจะไม่หยุดเฉพาะปีใดปีหนึ่ง

ด้วยความมุ่งมั่นของสำนักงานประกันสังคม โครงการ สปส.มอบสุข จะยังเป็นโครงการที่ช่วยสร้างความสุขแห่งการให้อย่างไม่รู้จบ และยังคงสานต่อเพื่อสร้างกำลังใจสู่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ เยียวยาและดูแลจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ผู้ประกันตนทุพพลภาพและครอบครัวที่ได้รับกำลังใจจากการลงพื้นที่เยี่ยมของโครงการ สปส.มอบสุข ทำให้เกิดภาพแห่งความสุขที่สุขเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างพลังใจให้ผู้ประกันตนได้ใช้ชีวิตต่อไป ดังนั้นผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่า สำนักงานประกันสังคมจะคอยดูแลผู้ประกันตนทุกคนเสมือนพี่น้องในครอบครัวประกันสังคมอยู่เสมอ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน 

ประกันสังคม ช่วยเติมเต็มพลังใจส่งถึงผู้ประกันตนทุพพลภาพ 10 จังหวัด

ประกันสังคม ช่วยเติมเต็มพลังใจส่งถึงผู้ประกันตนทุพพลภาพ 10 จังหวัดข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง