TNN online "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ยังไม่ประกาศรายชื่อ! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับสิทธิ

TNN ONLINE

สังคม

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ยังไม่ประกาศรายชื่อ! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับสิทธิ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังไม่ประกาศรายชื่อ! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับสิทธิ

กระทรวงการคลังเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการรับสิทธิ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการรับสิทธิ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 และให้ทำธุรกรรมในลักษณะต่าง ๆ ตามคำแนะนำของมิจฉาชีพ 


กระทรวงการคลัง ขอย้ำว่า ขณะนี้โครงการฯ ปี 2565 ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิ เนื่องจากข้อมูลตามโครงการมีจำนวนมากต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงานเพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนรับทราบ และหรือแนะนำให้มีการดำเนินธุรกรรมใด ๆ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและดำเนินการธุรกรรมใด ๆ ตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพ 


อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง ได้ผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094 858 9794 (เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ

โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 (เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)


โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 

 -คลิกเมนู “ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน”

 -กรอก “เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก” และระบุ วัน เดือน และ พ.ศ.เกิด

 -คลิก ตรวจสอบข้อมูล ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียน


2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 


3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 


ที่มา รัฐบาล

ภาพจาก AFP / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง