TNN online "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตราย! เตือนประชาชนสารนิโคติน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

TNN ONLINE

สังคม

"บุหรี่ไฟฟ้า" อันตราย! เตือนประชาชนสารนิโคติน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

บุหรี่ไฟฟ้า อันตราย! เตือนประชาชนสารนิโคติน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง!!

วันนี้ (31 มกราคม 2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการที่สังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลว่าสารนิโคติน เป็นสารเคมีที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย และผู้ที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาวจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่เป็นอันตรายนั้น เป็นข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง จึงขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสารพิษอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งคนที่สูบและคนที่อยู่รอบข้างที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาว เนื่องจากนิโคตินเป็นสารเสพติดโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เมื่อเสพนิโคตินแล้ว จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด สารนิโคตินทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหดตัว และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น 

นอกจากนี้  สำหรับผู้ที่อยู่รอบข้างคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อสูดดมควันเข้าไปสารนิโคตินจะส่งผลในระยะยาวต่อการพัฒนาสมอง ระบบประสาทและหน่วยความจำโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น และการได้รับนิโคตินในสตรีมีครรภ์อาจส่งผลต่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ได้ 

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำไปยังประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งเสพติด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แนะประชาชนอย่าหลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3850บุหรี่ไฟฟ้า อันตราย! เตือนประชาชนสารนิโคติน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ


บุหรี่ไฟฟ้า อันตราย! เตือนประชาชนสารนิโคติน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง