TNN online ดีเดย์ 24 ม.ค.นี้จ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านพร้อมเพย์

TNN ONLINE

สังคม

ดีเดย์ 24 ม.ค.นี้จ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านพร้อมเพย์

ดีเดย์ 24 ม.ค.นี้จ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านพร้อมเพย์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยธนาคารออมสินเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านพร้อมเพย์ 24 ม.ค. นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยธนาคารออมสินเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านพร้อมเพย์เพิ่มอีก 6.7 หมื่นครัวเรือน 24 ม.ค นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเข้าระบบพร้อมเพย์ของผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มกราคมนี้ จำนวน 67,831 ครัวเรือน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งอนุมัติกรอบวงเงิน 6,258.54 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวนใน 66 จังหวัด โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ปภ.ได้ส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ครั้งที่ 1 แล้ว จำนวน 38,320 ครัวเรือน จำนวนเงิน 303,192,000 บาท โดยมีจำนวน 1,094 ครัวเรือน ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้เนื่องจากไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ซึ่งได้แจ้งให้จังหวัดประสานผู้ประสบภัยมาดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินช่วยเหลือแล้ว 

ทั้งนี้ ปภ.ได้ตรวจสอบและส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี จำนวน 67,831 ครัวเรือน เป็นเงิน 495,515,000 บาท ส่งให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยได้ในวันที่ 24 มกราคม นี้ นอกจากนี้ ปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8,647 ครัวเรือน จำนวนเงิน 55,435,000 บาท ซึ่งเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชี พร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชน ขอให้รีบดำเนินการเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของตนเองได้ที่ https://flood65.disaster.go.th  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง