TNN online ตรวจสอบสถานะ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โอนเงินวันนี้ เช็กเลยเบิกถอนได้ไหม?

TNN ONLINE

สังคม

ตรวจสอบสถานะ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โอนเงินวันนี้ เช็กเลยเบิกถอนได้ไหม?

ตรวจสอบสถานะ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โอนเงินวันนี้ เช็กเลยเบิกถอนได้ไหม?

ตรวจสอบสถานะ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โอนเงินงวดที่ 3 งวดสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้ววันนี้ เช็กเลยเบิกถอนเงินสดได้ไหม?

สำหรับความคืบหน้าของการโอนเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2566 ในวันนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรงวดสุดท้ายของเดือน 

ในวันนี้ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าให้กับ ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จำนวน 13.22 ล้านราย จนกว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 โดยเดือนมกราคม นี้ มีการโอนเงินเข้า 3 งวด ดังนี้ 

1.งวดแรกในวันที่ 1 มกราคม โดยเงินที่โอนครั้งนี้ ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป 

2.งวดที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม ครั้งนี้ สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ซึ่งจะมีเงินชดเชยค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ลงทะเบียนกับ กปน. และกปภ. ที่ใช้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ หากมีส่วนที่เกิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้ชำระเอง

 **ในวันนี้ 22 มกราคม 2566 เป็นการโอนเงินงวดที่สามของเดือน สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้** 

ตรวจสอบสถานะ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โอนเงินวันนี้ เช็กเลยเบิกถอนได้ไหม?

ภาพจาก : กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนจะทราบในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ หรืออย่างช้าที่สุดคือวันที่ 31 มกราคม โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  https://welfare.mof.go.th/

2. ตรวจสอบได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคาร ธ.ก.ส.

- ธนาคารกรุงไทย 

- สำนักงานคลังจังหวัด 

- ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 

- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลจาก :  กรมบัญชีกลาง

ภาพจาก  : TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง