TNN online สอบก.พ. 66 เปิดกำหนดการสอบวัดความรู้ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

สอบก.พ. 66 เปิดกำหนดการสอบวัดความรู้ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

สอบก.พ. 66 เปิดกำหนดการสอบวัดความรู้ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

สอบก.พ. 66 เปิดกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

สอบก.พ. 66 เปิดกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 เช็กรายละเอียดวัน-เวลาได้ที่นี่

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil ประจำปี 2566 ให้ทราบต่อไป ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/

เตรียมตัวกันให้พร้อม กับการ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2566 (เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง)

ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบภาค ก. (ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam) ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

- โดยระบบรับสมัครสอบจะเปิดในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

- หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

- การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง Paper & Pencil หรือ e-Exam

กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

สอบก.พ. 66 เปิดกำหนดการสอบวัดความรู้ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่ 


ภาพจาก สำนักงาน ก.พ. / AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง