TNN online จับตา "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ แก้ปัญหาตรงจุดมากขึ้น

TNN ONLINE

สังคม

จับตา "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ แก้ปัญหาตรงจุดมากขึ้น

จับตา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ แก้ปัญหาตรงจุดมากขึ้น

กลายเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองขึ้นมา เมื่อใกล้ถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่ และแต่ละพรรคต่างชูนโยบายขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่ถูกนำมาพูดถึง คือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่เพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดมากขึ้น

วันนี้เราจะมาย้อนรอยถึงที่มาของโครงการ สวัสดิการที่ได้รับ รวมถึงวิธีตรวจสอบการลงทะเบียนรอบใหม่ และสิทธิที่อาจได้รับเพิ่มในอนาคต ติดตามได้ในรายงานชิ้นนี้ 


สำหรับโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เริ่มจากรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ต้องการที่ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้เหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูง โดยเริ่มแรกปี 2559 ซึ่งขณะนั้นมีผู้ลงทะเบียน 7.7 ล้านคน โดยยึดเกณฑ์รายได้บุคคลต้องไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อมาในปี 2565


ส่วนการลงทะเบียรอบใหม่นั้น เริ่มต้นมีผู้ลงทะเบียนถึง 22 ล้านคน มากกว่าทุกครั้งที่ปิดลงทะเบียน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลแล้ว สำหรับช่องทางตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน รวมถึง สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง