TNN online "ขึ้นค่าแท็กซี่" กทม.แรกเริ่มต้น 40 บาท นายกฯ สั่งติดตามผลกระทบด่วน

TNN ONLINE

สังคม

"ขึ้นค่าแท็กซี่" กทม.แรกเริ่มต้น 40 บาท นายกฯ สั่งติดตามผลกระทบด่วน

 ขึ้นค่าแท็กซี่ กทม.แรกเริ่มต้น 40 บาท นายกฯ สั่งติดตามผลกระทบด่วน

วานนี้ เป็นวันแรกที่มีการปรับราคาค่าแท็กซี่อัตราใหม่ กิโลเมตรแรกเริ่มต้น 40 บาท โดยนายกรัฐมนตรี กำชับให้ติดตามผลกระทบต่อประชาชน และย้ำแท็กซี่ต้องปรับปรุงคุณภาพบริการ ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้ติดตามผลกระทบจากการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ ที่โดยสารไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในเขต กทม. เริ่มปรับราคาวันแรกวานนี้ (13 ม.ค.) 


ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลกระทบต่อประชาชน และเศรษฐกิจในภาพรวมจากการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร และเสนอแนะมาตรการทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน


อย่างไรก็ตาม นายกฯ กำชับว่า เมื่อขึ้นราคาค่าโดยสารแท็กซี่แล้ว ก็ต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น โดยเฉพาะต้องเข้มงวดในเรื่องมารยาทของคนขับรถ ความปลอดภัย ความสะอาด ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากพบว่าแท็กซี่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดในเรื่องบทลงโทษต่อไปโดยไม่ละเว้น


สำหรับอัตราค่าแท็กซี่ใหม่ กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนในเขตกทม. ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 40 บาท ระยะทางเกินกว่า 1-10 กิโลเมตรละ 6 บาท 50 บาท ระยะทางเกินกว่า 10-20 กิโลเมตรละ 7 บาท ระยะทางเกินกว่า 20-40 กิโลเมตรละ 8  บาท ระยะทางเกินกว่า 40-60 กิโลเมตรละ 8 บาท 50 สตางค์  และระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10 บาท 50 สตางค์ 


ส่วนกรณีรถยนต์รับจ้าง อัตราค่าจ้างต่างกันที่ระยะทาง 1 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ 35  บาท 


อย่างไรก็ตาม กรณีรถยนต์รับจ้าง ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้กำหนดอัตรานาทีละ 3  บาท 


ส่วนกรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสาร หรือ ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท และกรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถยนต์รับจ้างนั้น จอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 50 บาท

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง