TNN online "วันครู 2566" ผลสำรวจวันเด็กปีนี้ ร้อยละ 14.85 อยากเป็น “ครู” มากที่สุด

TNN ONLINE

สังคม

"วันครู 2566" ผลสำรวจวันเด็กปีนี้ ร้อยละ 14.85 อยากเป็น “ครู” มากที่สุด

วันครู 2566 ผลสำรวจวันเด็กปีนี้ ร้อยละ 14.85 อยากเป็น “ครู” มากที่สุด

ผลสำรวจความคิดเห็นวันเด็กแห่งชาติ พบอาชีพในฝันของเด็กไทย อยากเป็นครู มาอันดับ 1 รองลงมา แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ พ่อค้า ทหาร ตำรวจ และยูทูบเบอร์

วันครู 2566  ผลสำรวจความคิดเห็นวันเด็กแห่งชาติ พบอาชีพในฝันของเด็กไทย อยากเป็นครู มาอันดับ 1 รองลงมา แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ พ่อค้า ทหาร ตำรวจ และยูทูบเบอร์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน กลุ่มตัวอย่าง 7,439 คน ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพและทุกภูมิภาค ในหัวข้อ “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.97 ทราบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”  //ซึ่งเมื่อถึงวันเด็ก ส่วนใหญ่ร้อยละ 22.23 นึกถึงคำขวัญวันเด็ก // รองลงมา นึกถึงของขวัญ-ของรางวัล /ได้ออกไปเที่ยวกับพ่อแม่-ครอบครัว 


ส่วนกิจกรรมที่อยากให้จัดในงานวันเด็ก อันดับ 1 ร้อยละ 52.96 การเล่นเกมชิงรางวัล / รองลงมาวาดภาพ ระบายสี และการแข่งขันตอบปัญหา ส่วนสถานที่สนใจเข้าร่วมงานวันเด็ก อันดับ 1 ร้อยละ 49.79 โรงเรียน / รองลงมา หน่วยงานราชการ / สวนสนุก-สวนสัตว์ /พิพิธภัณฑ์ / และสนามกีฬา


ขณะที่การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กได้ประโยชน์อย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.80 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ / รองลงมาเด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และได้ประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


สำหรับอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 14.85 ครู-อาจารย์ / อันดับ 2 ร้อยละ 12.26 แพทย์-พยาบาล / อันดับ 3 ร้อยละ 11.53 นักธุรกิจ-พ่อค้า / อันดับ 4 ร้อยละ 11.24 ทหาร-ตำรวจ / อันดับ 5 ร้อยละ 9.57 ยูทูบเบอร์ และวันเด็กปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเด็กมากที่สุด ส่วนใหญ่  ร้อยละ 31 คือ ทุนการศึกษา /รองลงมา ของเล่น-ตุ๊กตา และขนม-ของกิน
ภาพ แฟ้มภาพ TNNOnline 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง