TNN online “ไปรษณีย์ไทย”พัฒนา “ส่งของไม่ต้องจ่าหน้า” สกัดมิจฉาชีพขโมยข้อมูล

TNN ONLINE

สังคม

“ไปรษณีย์ไทย”พัฒนา “ส่งของไม่ต้องจ่าหน้า” สกัดมิจฉาชีพขโมยข้อมูล

“ไปรษณีย์ไทย”พัฒนา “ส่งของไม่ต้องจ่าหน้า” สกัดมิจฉาชีพขโมยข้อมูล

ไปรษณีย์ไทยพัฒนาระบบดิจิทัลโพสต์ไอดี ไม่ต้องจ่าหน้ากล่อง! ช่วยป้องกันมิจฉาชีพโจรกรรมข้อมูล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ไปรษณีย์ไทย ได้พัฒนาระบบดิจิทัลโพสต์ไอดี (Digital Post ID) หรือรหัสไปรษณีย์ดิจิทัลขึ้นมาควบคู่กับระบบรหัสไปรษณีย์แบบเดิมที่ใช้มานานกว่า 40 ปี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้ใช้งาน 

ระบบ ดิจิทัลโพสต์ไอดี นี้ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ พร้อมระบุพิกัด ตำแหน่ง สถานที่ และพิกัดแนวดิ่ง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บในรูปแบบ QR Code ติดหน้าซองหรือกล่องพัสดุแทน และจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ที่สามารถสแกนเข้าถึงข้อมูลในการจัดส่งได้ ช่วยยกระดับรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันมิจฉาชีพโจรกรรมข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ที่ถูกต้อง แม่นยำ ลดการส่งผิดพลาด ช่วยลดต้นุทนของผู้ประกอบการได้ 

คาดว่า ไปรษณีย์ไทย จะเปิดให้ใช้งานดิจิทัลโพสต์ไอดีได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2566 และภายในปี 2567 ประชาชนจะมีรหัสดิจิทัลโพสต์ไอดีของตนเองใช่แทนการเขียนจ่าหน้าแบบเดิม

ข้อมูลจาก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ภาพจาก  : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ข่าวแนะนำ