TNN online เปิดสถิติ "เด็กหาย" ปี 2565 สูงขึ้นในรอบ 4 ปี จังหวัดไหนมากสุด?

TNN ONLINE

สังคม

เปิดสถิติ "เด็กหาย" ปี 2565 สูงขึ้นในรอบ 4 ปี จังหวัดไหนมากสุด?

เปิดสถิติ เด็กหาย ปี 2565 สูงขึ้นในรอบ 4 ปี จังหวัดไหนมากสุด?

มูลนิธิกระจกเงาร่วมกับตำรวจ เปิดสถิติ "เด็กหาย" ปี 2565 พบสูงขึ้นในรอบ 4 ปี เปิดปัจจัยเสี่ยง - จังหวัดไหนมากสุด?

มูลนิธิกระจกเงาร่วมกับตำรวจ เปิดสถิติ "เด็กหาย" ปี 2565 พบสูงขึ้นในรอบ 4 ปี เปิดปัจจัยเสี่ยง - จังหวัดไหนมากสุด?


พลตำรวจตรี ศารุติ แขวงโสภา ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับ นาย เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา และหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสถิติเด็กหายในปี 2565

ทั้งนี้ สถิติรับแจ้งเด็กหายของมูลนิธิกระจกเงา ปี 2565 ซึ่งได้รับแจ้งข้อมูลทั้งสิ้น 251 ราย โดยถือว่าสถิติเด็กหายเพิ่มเติมสูงขึ้นในรอบ 4 ปี โดยสูงกว่าปี 2564 ถึงร้อยละ 25 โดยสาเหตุหลักร้อยละ 61 หรือ 161 ราย คือเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้าน  รองลงมาคือ กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการช้า มีความพิการทางสติปัญญา หรือป่วยทางจิตเวช สูญหายร้อยละ 21 หรือ 52 ราย และมีเด็กถูกลักพาตัว 2 ราย

ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เปิดเผยว่า เด็กหายนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของสังคม ซึ่งกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้มีการใช้กระบวนการวาดภาพสเก็ตช์เด็กหายให้มีอายุเทียบเท่าปัจจุบัน (Age Progression) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำผู้สูญหายเก่าๆกลับขึ้นมานำมาใช้กระบวนการสเก็ตภาพใหม่ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือได้นำผู้สูญหายกลับไปสู่ครอบครัว ซึ่งมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจะสืบหาเด็กที่สูญหายอีกครั้ง แต่สิ่งสำคัญคือการแจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งรายละเอียดของผู้สูญหาย และความรวดเร็วในการแจ้ง ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามผู้สูญหายกลับมาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีทั้งเด็กหาย และมีผู้ประสบปัญหารายใหม่ๆขึ้นมาตลอด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับสังคม เพราะสถิติยังคงยืนยันว่า เด็กหายยังคงมีอยู่ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยปี 2562-2564 สถิติเด็กหายมีจำนวนลดลง แต่ผู้สูงอายุกลับมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น 

ขณะที่ปี 2565 กลับมีสถานการณ์ของเด็กหายเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 25 และตั้งแต่ปี 2562 พบว่าแต่ละปีมีเด็กหายเกิน 200 รายทุกปี โดยยังมีอีกเป็นจำนวนมาก ที่อาจจะไม่ได้แจ้งมาที่มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องรวบรวมข้อมูล และมาดูว่าแต่ละปีเรามีเด็กหายมากน้อยขนาดไหน 

สำหรับช่วงอายุเฉลี่ยของเด็กที่หายออกจากบ้าน มากที่สุดคือช่วง อายุ 11-15 ปี รวม 157 ราย รองลงมาคืออายุ 16-18 ปี รวม 67 ราย และช่วงแรกเกิดถึงสิบขวบ รวม 28 ราย ทั้งนี้ ช่วงอายุ 11-15 ปี เป็นกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นช่วงวัยที่มีสังคมเพื่อน ช่วงวัยที่เข้าถึงเทคโนโลยี และมีแรงขับทางเพศตามธรรมชาติ 

นอกจากนี้จังหวัดที่มีเด็กสูญหายออกจากบ้านมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 70 ราย นนทบุรี 17 ราย  สมุทรปราการ 17 ราย ปทุมธานี 16 ราย  ชลบุรี และนครปฐม สูญหายเท่ากันคือ 9 ราย
ภาพจาก ผู้สื่อข่าว / TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง