TNN "ตรุษจีน 2566" รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล

TNN

สังคม

"ตรุษจีน 2566" รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล

ตรุษจีน 2566 รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล

"ตรุษจีน 2566" รวมของไหว้มงคล ของคาว-ของหวาน-ผลไม้ ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล

"ตรุษจีน 2566" รวมของไหว้มงคล ของคาว-ของหวาน-ผลไม้ ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล

วันตรุษจีน 2566 ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวจีนและยังเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน

สำหรับปีนี้ วันตรุษจีน 2566 

วันจ่าย ตรงกับ วันที่ 20 มกราคม 2566 วันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ 

วันไหว้ ตรงกับ วันที่ 21 มกราคม 2566 วันที่ทุกคนจะทำการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆที่ซื้อเตรียมไว้ก่อนหน้านี้

วันเที่ยว วันตรุษจีน ตรงกับ วันที่ 22 มกราคม 2566 วันที่ทุกคนพากันออกไปท่องเที่ยวและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม พร้อมทั้งถือเคล็ดต่างๆตามธรรมเนียม

ตรุษจีน 2566 รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล


สำหรับของไหว้ตรุษจีน 2566 จะมีอะไรบ้างรวบรวมมาไว้ให้แล้วพร้อมเคล็ดลับการไหว้ตรุษจีนเพื่อให้โชคดีและเฮงๆ กันตลอดทั้งปี

ของไหว้มงคล ประเภทของคาว

- ไก่ หมายถึง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นิยมนำมาไหว้ทั้งตัว

- หมู หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

- ปลา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือใช้ 

- กุ้ง หมายถึง ชีวิตรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข

- เป็ด หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด 

ตรุษจีน 2566 รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล

ตรุษจีน 2566 รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล


ของไหว้มงคล ประเภทขนม

- ขนมเข่ง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้า

- ขนมไข่ สื่อถึงความเจริญเติบโต

- ขนมสาลี่ สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟู

- ขนมเทียน สื่อถึงความหวานชื่น การมีชีวิตที่ราบรื่น 

- ขนมถ้วยฟู สื่อถึงชีวิตเฟื่องฟูรวมถึงความเจริญรุ่งเรือง

- ซาลาเปา สื่อถึงโชคลาภ ความโชคดี

ตรุษจีน 2566 รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล

ตรุษจีน 2566 รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล

ของไหว้มงคล ประเภทผลไม้

- ส้มสีทอง สื่อถึงการมีโชคลาภ มั่งมีศรีสุข

- กล้วย สื่อถึงโชคลาภ 

- แอปเปิลแดง สื่อถึงร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัย

- สาลี่  สื่อถึงเงินทอง โชคลาภ 

ตรุษจีน 2566 รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคล

ตรุษจีน 2566 รวมของไหว้มงคล ไหว้อย่างไรให้เสริมสิริมงคลภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ