TNN online "ตัดแต้มใบขับขี่" เริ่มวันนี้! เช็กหลักเกณฑ์แต่ละความผิดตัดกี่คะแนน?

TNN ONLINE

สังคม

"ตัดแต้มใบขับขี่" เริ่มวันนี้! เช็กหลักเกณฑ์แต่ละความผิดตัดกี่คะแนน?

ตัดแต้มใบขับขี่ เริ่มวันนี้! เช็กหลักเกณฑ์แต่ละความผิดตัดกี่คะแนน?

"ตัดแต้มใบขับขี่" เริ่มวันนี้ 9 มกราคม 2566 เช็กหลักเกณฑ์แต่ละความผิดตัดกี่คะแนน-ตรวจสอบคะแนนใบสั่ง

9 มกราคม 2566 ดีเดย์ ตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เช็กหลักเกณฑ์แต่ละความผิดตัดกี่คะแนน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลผู้ขับขี่ใช้รถบนถนนขับขี่ด้วยความปลอดภัย รับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมเปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานตำรวจให้ชาติเริ่มใช้มาตรการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือ ตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยกำหนดให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ชนิดก็ตาม 

หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับการตัดคะแนนเมื่อทำความผิดที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ ตาม 20 ฐานความผิด ถูกตัดคะแนนเมื่อผิดทันที แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

แบบที่ 1 "ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด" 

ตัด 1 คะแนน 

ประกอบด้วย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย  ขับรถเร็วเกินกำหนด  ขับรถบนทางเท้า  ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ไม่หลบรถฉุกเฉิน ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง และไม่ติดป้ายภาษี 

ตัด 2 คะแนน ประกอบด้วย ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  ขับรถย้อนศร  ขับรถระหว่างโดนพักใช้ หรือเพิกถอนใบขับขี่ 

ตัด 3 คะแนน ประกอบด้วย ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ ขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา ขับรถชนแล้วหนี

ตัด 4 คะแนน ประกอบด้วย เมาแล้วขับ ขับรถในขณะเสพยาเสพติด แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น 

แบบที่ 2 "ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง" 

ค้างชำระ 1 ใบสั่ง ตัด 1 คะแนน 

หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา 90 วัน โดยมีหนังสือแจ้งคำสั่ง หากฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 ต้องถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที

คะแนนถูกตัด คืนคะแนนได้คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้ง จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ เว้นแต่เป็น 

กรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แต่ได้รับเพียง 8 คะแนน 

หากขอเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะได้รับคืนทั้งหมด 12 คะแนน 

ตรวจสอบคะแนนใบสั่ง

สามารถตรวจสอบคะแนนใบสั่งได้ที่เว็บไซต์ E-Ticket PTM หรือแอปพลิเคชันขับดี (KHUB DEE) และสามารถชำระค่าปรับได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง
ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง