TNN online พบ “เต่ากระ” เกยตื้นหาดบางหอย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่นำมารักษา ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ

TNN ONLINE

สังคม

พบ “เต่ากระ” เกยตื้นหาดบางหอย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่นำมารักษา ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ

  พบ “เต่ากระ” เกยตื้นหาดบางหอย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่นำมารักษา ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ

Environment: พบ “เต่ากระ” เกยตื้นหาดบางหอย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่นำมารักษา ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ

เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พบเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้นอยู่บนชายหาดบางหอย จึงได้นำมาพักไว้ที่บ้าน ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ศวทล.ทราบ เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากพร้อมสัตวแพทย์ได้เข้าพื้นที่ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นเต่ากระ (Hawksbill sea turtle ; Eretmochelys imbricata) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 7 ซม. กว้าง 6 ซม. น้ำหนัก 52 กรัม มีอาการอ่อนแรง ผอมเล็กน้อย ไม่พบบาดแผล จึงได้เคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด ดูแลรักษา และพักฟื้นก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป


  พบ “เต่ากระ” เกยตื้นหาดบางหอย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่นำมารักษา ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ


  พบ “เต่ากระ” เกยตื้นหาดบางหอย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่นำมารักษา ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ


  พบ “เต่ากระ” เกยตื้นหาดบางหอย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่นำมารักษา ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ


  พบ “เต่ากระ” เกยตื้นหาดบางหอย จ.สงขลา เจ้าหน้าที่นำมารักษา ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

_____

#TNNEARTH #สัตว์ทะเล #เต่ากระ #หาดบางหอย #อำเภอสิงหนคร #สงขลา#กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก #ทะเลไทย

_____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I 

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง