TNN online กพท.คลอด 7 มาตรการผู้โดยสารต่างชาติเข้าไทย เริ่มใช้ 9 ม.ค.66

TNN ONLINE

สังคม

กพท.คลอด 7 มาตรการผู้โดยสารต่างชาติเข้าไทย เริ่มใช้ 9 ม.ค.66

กพท.คลอด 7 มาตรการผู้โดยสารต่างชาติเข้าไทย เริ่มใช้ 9 ม.ค.66

กพท.ประกาศ 7 ข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ เริ่มใช้วันที่ 9 ม.ค.66

กพท.ประกาศ 7 ข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ เริ่มใช้วันที่ 9 ม.ค.66


วันนี้( 7 ม.ค.66) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ได้ออกประกาศข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยเริ่มใช้วันที่ 9 ม.ค.66 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 31 ม.ค.66 เวลา 00.59 น. ดังนี้


1. ผู้โดยสารอายุมากกว่า 18 ปีต้องแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือจดหมายจากแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 แล้วไม่เกิน 6 เดือน (180 วัน) ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องมีจดหมายจากแพทย์พร้อมแสดงเหตุผล

2.ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่มีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดโควิดเดินทางกลับเข้าประเทศจะต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน สำหรับผู้มาประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรืออาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพรับรองแทน

3.ผู้โดยสารที่ถือพาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นในการตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและเอกสารประกันสุขภาพ

4.ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและเอกสารประกันสุขภาพ โดยผู้โดยสารเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดของประเทศปลายทาง

5.สายการบินต้องตรวจสอบเอกสารตามที่กล่าวมา ถ้าผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารเหล่านี้ได้สายการบินจะต้องปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารเดินทาง

6.สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน

7.ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย


กพท.คลอด 7 มาตรการผู้โดยสารต่างชาติเข้าไทย เริ่มใช้ 9 ม.ค.66 ภาพจาก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

 


ภาพจาก TNN Onlineข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง