TNN online เปิดสถิติคุมประพฤติคดี เมา-ขับ 6 วัน พุ่งแตะ 7,000 คดี

TNN ONLINE

สังคม

เปิดสถิติคุมประพฤติคดี เมา-ขับ 6 วัน พุ่งแตะ 7,000 คดี

เปิดสถิติคุมประพฤติคดี เมา-ขับ 6 วัน พุ่งแตะ 7,000 คดี

เปิดสถิติคุมประพฤติคดี เมา-ขับ 6 วัน พุ่งแตะ 7,000 คดี

นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึง สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ ยอดรวมสะสม 6 วัน ที่มีการควบคุมเข้มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 มียอดสะสม จำนวน 7,277 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 6,992 คดี คดีขับรถประมาท 15 คดี และคดีขับเสพ 270 คดี โดยคดีจังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ร้อยเอ็ด 427 คดี นนทบุรี 318 และ สมุทรปราการ 252 คดี

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ ระบุด้วยว่ากรมคุมประพฤติให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับมาตรการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรามีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ผู้กระทำผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ได้แก่ การรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ การพักใช้ใบอนุญาตขับรถซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา การเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/วินัยจราจร และใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับการทำงานบริการสังคม เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง