TNN online อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 5 วันสะสม 1,960 ครั้ง สาเหตุหลัก "ดื่มแล้วขับ"

TNN ONLINE

สังคม

อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 5 วันสะสม 1,960 ครั้ง สาเหตุหลัก "ดื่มแล้วขับ"

อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 5 วันสะสม 1,960 ครั้ง สาเหตุหลัก ดื่มแล้วขับ

ตัวเลขอุบัติเหตุ สะสม 5 วันช่วงเทศกาลปีใหม่ รวม 1,960 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 1,938 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 263 ราย สาเหตุหลักยังคงเป็นดื่มแล้วขับ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 หรือ ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 2 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ 5  ของการรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พบอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 294 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 295 คน และผู้เสียชีวิตจำนวน 40 ราย 


ส่งผลให้ยอดรวม 5  วันในการเดินทางของประชาชน ตั้งแต่ 29 – 2ม.ค.66  มีอุบัติเหตุสะสม 1,960 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1,938 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 263 ราย    ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชและสกลนคร เป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด  จังหวัดละ 65 ครั้ง  บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือนครศรีธรรมราชเช่นกัน ถึง 70 คน   และจังหวัดเชียงราย มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดถึง  13 ราย


อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 5 วันสะสม 1,960 ครั้ง สาเหตุหลัก ดื่มแล้วขับ


อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 5 วันสะสม 1,960 ครั้ง สาเหตุหลัก ดื่มแล้วขับข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง