TNN online เปิดปฏิทินวันพระ 2566 เดือนมกราคม ตรงกับวันไหนบ้าง?

TNN ONLINE

สังคม

เปิดปฏิทินวันพระ 2566 เดือนมกราคม ตรงกับวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทินวันพระ 2566 เดือนมกราคม ตรงกับวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทิน วันพระ ตลอดปี 2566 "เดือนมกราคม" ตรงกับวันไหน มีวันสำคัญอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่

เปิดปฏิทิน วันพระ ตลอดปี 2566 "เดือนมกราคม" ตรงกับวันไหน มีวันสำคัญอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่


ปี 2566 เรียกว่าเป็นอีกเดือนที่มีวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน นอกจากนี้ยังมีวันพระ วันสำคัญต่างๆ ซึ่งจะตรงกับวันที่เท่าไรบ้าง สายบุญไม่ควรพลาด รวมมาให้แล้วไปดูกันเลย


วันพระ เดือนมกราคม 2566

-วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่

-วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่

-วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่

-วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม


วันสำคัญ เดือนมกราคม 2565

-วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 วันนกแห่งชาติ

-วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

-วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 วันการบินแห่งชาติ

-วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 วันเด็ก และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

-วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 วันครู

-วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันโคนมแห่งชาติ

-วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 วันยุทธหัตถี, วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก

-วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 วันตรุษจีนวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

-วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม

-วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม

-วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม

-วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่


วันพระ เดือนมีนาคม 2566

-วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (วันมาฆบูชา)

-วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่

-วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่

-วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า


วันพระ เดือนเมษายน 2566

-วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า

-วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (วันสงกรานต์)

-วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า

-วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก


วันพระ เดือนพฤษภาคม 2566

-วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก

-วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนหก

-วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนหก

-วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด


วันพระ เดือนมิถุนายน 2566

-วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันวิสาขบูชา)

-วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (วันอัฏฐมีบูชา)

-วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด

-วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด


วันพระ เดือนกรกฎาคม 2566

-วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด

-วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด

-วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด

-วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด


วันพระ เดือนสิงหาคม 2566

-วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (วันอาสาฬหบูชา)

-วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด (วันเข้าพรรษา)

-วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด

-วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด

-วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า

-วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า


วันพระ เดือนกันยายน 2566

-วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า

-วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า

-วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ

-วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ


วันพระ เดือนตุลาคม 2566

-วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ

-วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ

-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

-วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (วันออกพรรษา)


วันพระ  เดือนพฤศจิกายน 2566

-วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

-วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง

-วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันลอยกระทง)


วันพระ  เดือนธันวาคม 2566

-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9, วันพ่อ)

-วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง

-วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย

-วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย

แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง