TNN online วันนี้วันอะไร วันเปิดใช้สนามบินดอนเมืองครั้งแรก ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันเปิดใช้สนามบินดอนเมืองครั้งแรก ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม

วันนี้วันอะไร วันเปิดใช้สนามบินดอนเมืองครั้งแรก ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม

วันเปิดสนามบินดอนเมืองตรงกับวันที่ 27 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรก เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดหมายปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รู้หรือไม่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 เป็นวันแรกที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ สนามบินดอนเมืองเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดหมายปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือชื่อเดิมคือท่าอากาศยานกรุงเทพ) หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ สนามบินดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชีย หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย และท่าอากาศยังเป็นท่าอากาศยานที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน


ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 และปิดตัวลงไปช่วงหนึ่งในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 พร้อมกับการเปิดใช้งานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยท่าอากาศยานดอนเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน ฝึกบิน และสำหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ 


แต่ต่อมาท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินแบบประจำ (scheduled flight) ในประเทศอีกครั้ง หลังจากพบปัญหาหลายอย่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาเปิดให้บริการในฐานะท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 2 อีกครั้ง เนื่องด้วยต้องการลดความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลง ซึ่งปัจจุบัน ท่าอากาศยานดอนเมืองรับเที่ยวบินจากประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศไต้หวัน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเนปาล ประเทศศรีลังกา

 

 

ประวัติความเป็นมาของสนามบินดอนเมือง

นับตั้งแต่การยกเลิกใช้สนามบินสระปทุม ส่วนหนึ่งของสนามม้าราชกรีฑาสโมสร ซึ่งถือเป็นสนามบินแห่งแรกของสยามประเทศ เนื่องจากสาเหตุคือมีพื้นที่คับแคบ มีเนื้อที่จำกัด และมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่เหมาะสม ทางราชการจึงได้คิดหาสถานที่ใหม่ที่มีบริเวณกว้างขวาง เป็นพื้นที่ดอน น้ำไม่ท่วม ไม่ห่างไกลจากพระนคร และเป็นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นสนามบินขนาดใหญ่ต่อไปได้ในอนาคต โดยมีพันโท พระเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) หัวหน้านายทหารนักบินชุดแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นบุคคลสำคัญในการแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นสนามบินถาวร


โดยจากการบินสำรวจทางอากาศ ได้พบเห็นผืนนาซึ่งเป็นที่ดอนอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอบางเขน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม จึงได้บินลงมาสำรวจทางพื้นดิน พบว่าพื้นที่บริเวณนั้นชาวบ้านเรียกว่าดอนอีเหยี่ยว เพราะมีฝูงเหยี่ยวบินมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในบริเวณที่ดอนแห่งนี้ และยังมีทางรถไฟสายเหนือวิ่งผ่าน พื้นที่นี้อยู่ห่างจากสนามบินสระปทุมไปทางเหนือใช้เวลาบินประมาณ 13 นาที และเพื่อขอจัดสร้างสนามบินถาวรขึ้นที่บริเวณนี้ กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดซื้อบ้าง ขอเวนคืนบ้าง และมีผู้บริจาคให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการบ้าง


ต่อมา กรมเกียกกายทหารบกได้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นสนามหญ้าที่เครื่องบินสามารถวิ่งและบินขึ้น-ลงได้ พร้อมทั้งสร้างโรงเก็บเครื่องบิน และอาคารสถานที่ทำการตามความจำเป็น ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 กรมเกียกกายทหารบกจึงส่งมอบให้กรมจเรการช่างทหารบกรับช่วงดูแลต่อและเรียกชื่อสนามบินนี้ว่า "สนามบินดอนเมือง" 


วันนี้วันอะไร วันเปิดใช้สนามบินดอนเมืองครั้งแรก ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม


ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง