TNN online ประมวลภาพ เตรียมอุดมฯ สอบคัดเลือก นร. เข้าศึกษาชั้น ม.4 ประจำปี 2565

TNN ONLINE

สังคม

ประมวลภาพ เตรียมอุดมฯ สอบคัดเลือก นร. เข้าศึกษาชั้น ม.4 ประจำปี 2565

ประมวลภาพ เตรียมอุดมฯ สอบคัดเลือก นร. เข้าศึกษาชั้น ม.4 ประจำปี 2565

ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า

ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า นักเรียนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานีจากการรายงานของโรงเรียน ได้แจ้งว่าการสอบคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 11,854 คน

ทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ 1,520 คนใน 8 กลุ่มแผนการเรียน โดยทางโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุขกำหนด และระหว่างช่วงพักการสอบทางโรงเรียนได้จัดอาหารว่างให้ผู้เข้าสอบเพื่อเป็นการป้องกันการจัดสอบเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครั้งนี้ ศบค.ได้อนุมัติให้จัดสอบ พร้อมยืนยันว่านักเรียนทุกคนที่สมัครสอบสามารถเข้าสอบได้ทุกคน แม้จะมาแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูง ทางโรงเรียนจะจัดห้องสอบเป็นการเฉพาะ ซึ่งนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องมีผลตรวจ Atk หรือผลตรวจ RT-PCR ภายใน72 ชม.(เมื่อวันที่ 5 มี..65)

อัลบัมรูปภาพ 19ภาพ

ข่าวแนะนำ