TNN online วันนี้วันอะไร วันทันตแพทย์ ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันทันตแพทย์ ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม

วันนี้วันอะไร วันทันตแพทย์ ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม

วันทันตแพทย์ (Dentist's Day) ตรงกับวันที่ 6 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงหน้าที่ของหมอฟัน ผู้ที่ทำให้ปากและฟันของเราสวยงามและสะอาดยิ่งขึ้น

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 6 มีนาคมเป็น “วันทันตแพทย์” (Dentist's Day) ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงหน้าที่ของหมอฟัน ผู้ที่ทำให้ปากและฟันของเราสวยงาม ซึ่งทันตแพทย์อาจไม่ใช่กลุ่มคนยอดนิยมมากนัก แต่ก็ถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยดูและรักษาปากและฟันของพวกเราให้สะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น


ทันตแพทย์ คือใคร


ทันตแพทย์ (Dentist) คือ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่าง ๆ ภายในช่องปาก 


ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

 

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง