TNN online วันนี้วันอะไร 5 มกราคม ตรงกับ “วันนกแห่งชาติ”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 5 มกราคม ตรงกับ “วันนกแห่งชาติ”

วันนี้วันอะไร 5 มกราคม ตรงกับ “วันนกแห่งชาติ”

วันนกแห่งชาติ (National Bird Day) ตรงกับวันที่ 5 มกราคมของทุกปี เป็นวันนกแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักและอนุรักษ์สัตว์โลกมีปีกที่สร้างความสดใสให้โลก

วันนี้วันอะไร 5 มกราคม ตรงกับ “วันนกแห่งชาติ”

รู้หรือไม่ นก มีวันเป็นของตัวเอง ทุกวันที่ 5 มกราคมของทุกปีเป็นวันนกแห่งชาติ (National Bird Day) ซึ่งเป็นวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักและอนุรักษ์สัตว์โลกมีปีก ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย ชาร์ล อมอนโซ แบตคุก ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมืองโอลด์ ซิตี รัฐเพนซิเวเนีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณและอนุรักษ์นกให้มากขึ้น หลังจากที่นกได้รับผลกระทบจนมีปริมาณลดลงด้วยปัจจัยทางโรคภัย ปัญหามลภาวะ และการถูกล่าโดยมนุษย์


นก เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป เป็นสัตว์ปีกที่จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีกระดูกสันเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ออกลูกเป็นไข่ รยางค์คู่หน้าของมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีก มีขนหนาและมีกระดูกที่กลวงเบา ซึ่งในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของนกเมื่อเทียบกับพื้นที่ของประเทศ และพบนกมากถึง 1,011 ชนิด 


อย่างไรก็ตาม มีนกหลายชนิดที่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าตามที่กระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และมีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายของกฎกระทรวง โดยมีรายชื่อนกที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมากถึง 952 ชนิด และกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ในครอบครอง รวมถึงซากของสัตว์เหล่านี้ด้วยเว้นแต่การกระทำโดยทางราชการ


ตัวอย่างนกที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีอะไรบ้าง


1. นกสีชมพูสวน

2. นกกาเหว่า

3. นกกระเต็นน้อยธรรมดา

4. นกตีทอง

5. นกกางเขนบ้าน


ที่มาข้อมูล : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ที่มาภาพ :  AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง