ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.สาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราช

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.สาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.สาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราช

วันนี้ (31 ส.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายซาดีร์ จาปารอฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ กรุงบิชเคก

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคีร์กีซ

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศเราทั้งสองจะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง