TNN online ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท "วันเด็กแห่งชาติ"

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท "วันเด็กแห่งชาติ"

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท วันเด็กแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

วันนี้ (1 ม.ค.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.2563 ความว่า

“ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวม”

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2562

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท วันเด็กแห่งชาติ


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง