TNN online ออกประกาศขยายเวลา! ขอมีบัตรใหม่-ทำบัตร-เปลี่ยนบัตรประชาชน

TNN ONLINE

การเมือง

ออกประกาศขยายเวลา! ขอมีบัตรใหม่-ทำบัตร-เปลี่ยนบัตรประชาชน

ออกประกาศขยายเวลา! ขอมีบัตรใหม่-ทำบัตร-เปลี่ยนบัตรประชาชน

มหาดไทยออกประกาศขยายเวลาการขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร จากภายในกำหนด 60 วัน เป็น 120 วัน

วันนี้ (24มี.ค.63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า กรณีมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพระบาดของโรคโควิด-19 โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมากนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร ให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563

ออกประกาศขยายเวลา! ขอมีบัตรใหม่-ทำบัตร-เปลี่ยนบัตรประชาชน


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง