TNN online คลังตีความ "คอนโดให้เช่า" ไม่ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์

TNN ONLINE

การเมือง

คลังตีความ "คอนโดให้เช่า" ไม่ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์

คลังตีความ คอนโดให้เช่า ไม่ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์

ปลัดกระทรวงการคลัง ให้ความเห็น คอนโดทุกห้องไม่ควรต้องเสียภาษีในลักษณะเชิงพาณิชย์ แม้จะมีการนำไปให้เช่าต่อเพื่ออยู่อาศัย

วันนี้ (25 ธ.ค.62) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความกังวลจากประชาชนต้องเสียภาษีที่ดิน โดยเฉพาะผู้ที่ถือครองคอนโดมิเนียม ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งให้ไปเสียภาษี โดยระบุว่าต้องเสียภาษีในลักษณะที่ดินอื่นๆ หรือเชิงพาณิชย์ ถ้าไม่ต้องการเสียภาษีเชิงพาณิชย์ต้องไปแจ้งว่าเป็นบ้านที่พักอาศัย ทั้งนี้หากถูกระบุว่าเป็นประเภทอื่นๆ ต้องเสียภาษีล้านละ 3,000 บาท แต่ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยหลังแรกได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเป็นหลังที่ 2 เป็นต้นไปจะเสียภาษีล้านละ 200 บาท โดยในเรื่องนี้กระทรวงการคลังรับทราบความกังวลของประชาชนผู้เสียภาษีแล้ว และได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ไปหารือกับกทม.และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาทางออกดังกล่าว เพราะมองว่าคอนโดมิเนียมทุกห้องไม่ควรต้องเสียภาษีในลักษณะเชิงพาณิชย์ แม้จะมีการนำไปให้เช่าต่อเพื่ออยู่อาศัยก็ตาม

ส่วนกรณีผู้ถือครองที่ดินจำนวนมาก เช่น เป็นหมื่นไร่ เป็นแสนไร่ มีการตีความว่าต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์หากนำไปปล่อยเช่า โดยมองว่ากรณีดังกล่าวหากให้เช่าที่ดินเพื่อไปใช้ในทางเกษตร ควรคิดภาษีในอัตราของที่ดินเกษตร ไม่ใช่ที่ดินเพื่อพาณิชย์ โดยในการเก็บภาษีอยากให้ดูการใช้ประโยชน์สุดท้ายของที่ดินมากกว่า ว่าเป็นการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย หรือเกษตร ส่วนสิ่งปลูกสร้างให้ดูกฎหมายขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างระบุถึงวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นที่พักอาศัย หรือเชิงพาณิชย์ ให้เช่า เช่น หอพัก อพาร์ตเม้น โรงแรม ดังนั้นหากพบคอนโดมิเนียมใช้ผิดประเภทนำไปทำโรงแรม นำไปทำหอพักให้เช่า ต้องให้แจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง

เจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนำมาใช้คือต้องการเกิดการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ในที่ดิน และให้เกิดความสะดวก ง่าย ต้องไม่สร้างภาระกับผู้เสียและผู้เก็บภาษี ดังนั้นในระหว่างที่เลื่อนการจัดเก็บภาษีจากเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนสิงหาคม 2563 นั้นมอบให้กระทรวงการคลังไปทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง แม้ว่ากทม.จะเปิดให้เจ้าของคอนโดมิเนียมไปแจ้งได้ว่าเป็นที่พักอาศัยเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์แต่ ไม่อยากไปเพิ่มขั้นตอนให้ยุ่งยากเพราะแม้ว่าคอนโดมิเนียมแม้จะปล่อยเช่าหากเป็นการเช่าเพื่อพักอาศัยต้องเสียในอัตราของที่อยู่อาศัย ยกเว้นนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นเช่นโรงแรม หอพักต้องแจ้งขอเปลี่ยนประเภท

ในกฎหมายคอนโดมิเนียมนั้น ไม่อนุญาตให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ดังนั้นในการเก็บภาษีน่าจะชัดเจน ยกเว้นหากนำไปเป็นร้านอาหาร เป็นร้านสะดวกนี้ ตรงนี้สามารถเก็บภาษีในเชิงพาณิชย์ได้อยู่แล้ว ขณะนี้มีความสับสบในเรื่องการเก็บภาษีดังกล่าวพอสมควร ดังนั้นกระทรวงการคลังต้องเร่งชี้แจ้งเพื่อให้ผู้เสียภาษี รวมทั้งผู้ที่ต้องทำหน้าที่เก็บภาษี คือ กทม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง