TNN online ‘วิษณุ’ ย้ำจัดสรรเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมตามขั้นตอน (มีคลิป)

TNN ONLINE

การเมือง

‘วิษณุ’ ย้ำจัดสรรเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมตามขั้นตอน (มีคลิป)

‘วิษณุ’ ย้ำจัดสรรเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมตามขั้นตอน (มีคลิป)

‘วิษณุ’ ย้ำจัดสรรเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมตามขั้นตอนและระเบียบปฎิบัติ ไม่สามารถจ่ายเงินให้ประชาชนได้ทันทีเหมือนภาคเอกชน


วันนี้ (19ก.ย.62) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงการจัดสรรเงินบริจาคน้ำท่วมในโครงการ ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม จำนวนกว่า 263 ล้านบาท ว่า การจัดสรรงบประมาณต้องจัดสรรผ่านกองทุนบรรเทาสาธารณภัยของรัฐ ที่มีระเบียบปฎิบัติตายตัวอยู่แล้วจะเอาไปแจกแบบเอกชนไม่ได้ ต้องมีการตรวจสอบความเสียหาย และต้องรายงานผ่านกรมบรรเทาสาธารณภัย หรือทางจังหวัด จะให้เอาเงินไปเดินแจกแบบที่นายบิณฑ์ บรรลืฤทธิ์ เปิดรับบริจาคก็ทำไม่ได้ เพราะเงินส่วนนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เพราะถ้าทำเช่นนั้นจะเกิดปัญหาความไม่โปร่งใส เลือกที่รักมักที่ชัง ซึ่งเคยมีคดีความมาแล้วในป.ป.ช.

นายวิษณุ ยืนยันว่า การจัดสรรเงินส่วนนี้จะไม่ซ้ำกับเงินบริจาคของนายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่มุ่งเน้นการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือ แต่เงินกองทุนของรัฐบาลจะเอาไปช่วยในลักษณะการฟื้นฟู เยียวยา เช่น ซ่อมบ้าน แต่ไม่รวมการซ่อมถนเพราะต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน

ทั้งนี้ นายกรัฐนตรีได้วางแนวทางการช่วยเหลือไว้แล้ว 3 ระยะ คือ การป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างกำลังเกิดเหตุ และฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ ส่วนกระแสวิพากวิจารณ์เข้าไปช่วยเหลือช้าภาคเอกชนนั้น นายวิษณุ ยอมรับเพราะกลไกของภาครัฐทำให้ต้องเป็นเช่นนั้น ส่วนการที่หน่วยงานราชการและกระทรวงต่างๆนำงบประมาณมาบริจาค ยืนยันว่าสามารถทำได้ เพราะแต่ละหน่วยงานมีงบฯในกรณีจำเป็นฉุกเฉินอยู่แล้ว แม้แต่ตัวเองลงพื้นที่ต่างจังหวัด ยังสามารถอนุมัติงบฯ เชตละ 50 ล้านบาท


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง