TNN online นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2567 พร้อมสนับสนุนเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ

TNN ONLINE

การเมือง

นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2567 พร้อมสนับสนุนเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ

นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2567 พร้อมสนับสนุนเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ

วันเด็กแห่งชาติ 2567 นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

วันเด็กแห่งชาติ 2567 นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”


วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ว่า

 

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”


นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2567 พร้อมสนับสนุนเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ผ่าน X ว่า เด็กไทยเก่งครับ มีศักยภาพ มีความคิดดี และทันสมัย หน้าที่ของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจในตัวเอง

 

ผมอยากให้เด็กไทย Enjoy กับการใช้ชีวิตในวัยเด็ก แต่ขณะเดียวกันก็มีโลกทัศน์ที่กว้าง มีความเป็นไทยพร้อม ๆ กับมีความเป็นสากล เป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไป 

ภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง