TNN online ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

TNN ONLINE

การเมือง

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลตรี สตีเฟน จี สมิธ (Stephen G. Smith) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 ณ สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมิตรประเทศ และผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมในพิธีด้วย

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลตรี สตีเฟน จี สมิธ (Stephen G. Smith) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023  สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมิตรประเทศ และผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมในพิธีด้วย

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ประกอบด้วย กำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพไทย      กองทัพสหรัฐอเมริกากองทัพสิงคโปร์ กองทัพมาเลเซีย และกองทัพอินโดนีเซีย ยอดผู้เข้าร่วมการฝึก 609 นาย กิจกรรมการฝึกฯ ประกอบด้วย การโดดร่มแทรกซึมเบื้องสูง การซุ่มยิง การบินขัดขวางทางอากาศ การยิงเตรียมและการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ การเจาะช่องเปิดเส้นทางของทหารช่าง การเคลื่อนที่ประกอบการยิง การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ และการเข้ายึดที่หมาย 

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

โดยมียุทโธปกรณ์สำคัญที่เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย รถเกราะล้อยาง BTR เครื่องบินขับไล่ F-16 จากกองทัพไทยและเครื่องบินขับไล่ F-16 จรวดหลายลำกล้อง HIMARS จากกองทัพสหรัฐอเมริกา

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี 

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

การฝึกคอบร้าโกลด์ที่ผ่านมา นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หลักนิยม และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศในปฏิบัติการร่วม/ผสม 

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อรักษาเสถียรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคโดยรวม นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย(เมื่อวันที่ 10 มี..66)

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 27ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง