TNN สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดตัวไหนออกบ่อย

TNN

ตรวจหวยงวดล่าสุด

สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดตัวไหนออกบ่อย

สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 20 ปี  เลขเด็ดตัวไหนออกบ่อย

รวมสถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 20 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ เช็กเลขเด็ดออกบ่อย

วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ 1    
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว

1 กุมภาพันธ์ 2567

60706309454 943544 591

16 กุมภาพันธ์ 2566

59041780195 664 377 523

1 กุมภาพันธ์ 2566

29741192789 181664 101

17 กุมภาพันธ์ 2565

09859757085 644562 816

1 กุมภาพันธ์ 2565

94430830061 942485 509

16 กุมภาพันธ์ 2564

424603

39

318 861

057 817

1 กุมภาพันธ์ 2563

58922706259 552375 927

16 กุมภาพันธ์ 2563

78140394515 952030 918

1 กุมภาพันธ์ 2562

967134

04

643 779

197 948

16 กุมภาพันธ์ 2562

0782456881 910612 879
1 กุมภาพันธ์ 2561
02685331106 947181 519
16 กุมภาพันธ์ 2561
30991539007 388230 748
1 กุมภาพันธ์ 2560
05467242066 807426 628
16 กุมภาพันธ์ 2560
22911614128 464375 953
1 กุมภาพันธ์ 2559
92780009625 999054 076
16 กุมภาพันธ์ 2559
35636498312 699309 535
1 กุมภาพันธ์ 2558
15553779
083 286 813 008
16 กุมภาพันธ์ 2558
00186490
843 103 825392
1 กุมภาพันธ์ 2557
18014995
406 492 888 976
16 กุมภาพันธ์ 2557
38424501
397 530 074 521
1 กุมภาพันธ์ 2556
56556666
452 695 641 782
16 กุมภาพันธ์ 2556
36825709
657 708 109 386
1 กุมภาพันธ์ 2555
32060532
749 426 498 598
16 กุมภาพันธ์ 2555
64868418
906 214 111 420
1 กุมภาพันธ์ 2554
61008955
596 361 121 432
16 กุมภาพันธ์ 2554
48174627
535 510 384 388
1 กุมภาพันธ์ 2553
18631214
936 577 694 403
16 กุมภาพันธ์ 2553
13370703
137 026 362 985
1 กุมภาพันธ์ 2552
53453369
660 777 015 427
16 กุมภาพันธ์ 2552
03873093
961 939 115 434
1 กุมภาพันธ์ 2551
21268426
311 472 732 796
16 กุมภาพันธ์ 2551
13705480
344 512 630 892
1 กุมภาพันธ์ 2550
76992556
893 239 287 865
16 กุมภาพันธ์ 2550
27785995
625 607 979 387
1 กุมภาพันธ์ 2549
41272987
915 720 149 384
16 กุมภาพันธ์ 2549
31700966
784 240 135 280
1 กุมภาพันธ์ 2548
54005434
389 180 863 571
16 กุมภาพันธ์ 254881642253
086 356 192 065
1 กุมภาพันธ์ 2547
21682277
361 242 769 765
16 กุมภาพันธ์ 2547
69800200
877 309 798 072
1 กุมภาพันธ์ 2546
45637094
167 820 088 769
17 กุมภาพันธ์ 2546
45557861
805 496 980 857
1 กุมภาพันธ์ 2545
63327040
956 414 621 859
16 กุมภาพันธ์ 2545
33085392
167 820 088 769

สำหรับเลขเด็ดออกบ่อย รางวัลเลขท้ายสองตัวบนที่ออกบ่อยได้แก่ 03 02 22 53 54 64 70 84 สำหรับรางวัลเลขท้าย 2 ตัวล่างที่ออกบ่อยได้แก่ 09 14 39 56 66 94 95 ซึ่งในรอบ 20 ปีออกซ้ำเป็นจำนวน 2 ครั้ง 

ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล


**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่     

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง