TNN online รฟท. จัดขบวนรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย “กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ”

TNN ONLINE

ภูมิภาค

รฟท. จัดขบวนรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย “กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ”

รฟท. จัดขบวนรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย  “กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ”

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย “กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ”


ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำ และทิวป่าเขียวขจีสองข้างทาง แบบไปเช้าเย็นกลับ ช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 สามารถจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63

โดยรถไฟลอยน้ำไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เที่ยวแรก จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และจะมีช่วงการให้บริการ ดังนี้

- วันที่ 14, 15, 21, 22, 28, 29 พฤศจิกายน 2563 

- วันที่ 6, 12, 13, 19, 20 ธันวาคม 2563 

- วันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 มกราคม 2564 รวมจำนวน 19 วัน

ตารางเวลาเดินรถ “เที่ยวไป” ขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 07:10 น. จากนั้นหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ ได้แก่ 

- สามเสน 

- บางซื่อ 

- บางเขน 

- หลักสี่ 

- ดอนเมือง 

- รังสิต 

- อยุธยา 

- สระบุรี 

- แก่งคอย 

- แก่งเสือเต้น มาจนถึงจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อน ซึ่งมีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับความงดงามของเขื่อนฯ ประมาณ 30 นาที และเดินทางต่อไปที่สถานีโคกสลุง ที่จะมีเวลาให้นักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ซื้อสินค้ากลุ่มชุมชนท้องถิ่น อีกประมาณ 30 นาที

และขบวนรถไฟจะพานักท่องเที่ยวมาที่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11:42 น. นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น

- รับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น 

- เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง 

- การแสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP 

- นั่งรถตัวหนอนชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ 

- ไปสักการะพระใหญ่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี 

- เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 

โดยขบวนรถไฟ “เที่ยวกลับ” ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15:30 น. และจะถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 18:50 น.

.

การรถไฟฯ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยจัดรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา และชั้น 2 ปรับอากาศ ส่วนค่าโดยสารเด็ก และผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ตามรายละเอียดดังนี้

.

1.ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม) 

- กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ คนละ 290 บาท ไป-กลับ

- สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง คนละ 110 บาท ไป-กลับ 

- แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - โคกสลุง คนละ 60 บาท ไป-กลับ

- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ คนละ 150 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

.

2.ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 2 (ปรับอากาศ) 

- กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ คนละ 490 บาท ไป-กลับ

- สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง คนละ 220 บาท

- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ คนละ 250 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

.

นอกจากนี้ ยังให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีอัตราค่าเช่าตู้โดยสาร ไป - กลับ ดังนี้

.

1.รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถ OTOP Train) 

- จำนวน 2 ตู้ 

- เดินทางได้ จำนวน 110 คน 

- ราคา 51,400 บาท 

.

2.รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวร้อน) 

- จำนวน 1 ตู้ 

- เดินทางได้ จำนวน 20 คน 

- ราคา 34,000 บาท 

.

3.รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวเย็น) 

- จำนวน 1 ตู้ 

- เดินทางได้ จำนวน 30 คน 

- ราคา 34,000 บาท 

.

4.รถชุด PRESTIGE ประกอบด้วย 

ตู้ VIP 

- เดินทางได้ 8 คน

รถประชุม 

- เดินทางได้ 30 คน

รถประชุมและสันทนาการ

- เดินทางได้ 30 คน 

ในราคาคันละ 40,000 บาท ทั้งนี้ การเช่ารถประเภทเหมาคันทุกชนิดมีค่าใช้จ่ายของพนักงานควบคุมเครื่องเสียงเพิ่ม อัตราคันละ 1,500 บาท/วัน

.

สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนวันเดินทาง 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ FB : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

.

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง