TNN online ประกาศเตือน! ประชาชนท้ายเขื่อนรัชชประภา ระวังน้ำท่วมสูง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ประกาศเตือน! ประชาชนท้ายเขื่อนรัชชประภา ระวังน้ำท่วมสูง

ประกาศเตือน! ประชาชนท้ายเขื่อนรัชชประภา ระวังน้ำท่วมสูง

ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี ประกาศเตือนประชาชนท้ายเขื่อนรัชชประภาระวังน้ำท่วมสูง ระหว่าง 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 นี้ เนื่องจากต้องผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มหลัง ปตท.หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับประสานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เขื่อนรัชชประภา  ว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ JDA A-18  ให้แก่โรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามกำลังผลิตปกติ  จึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้   ในระหว่างวันที่  29  สิงหาคม 2563  - 7  กันยายน  2563  รวม 10  วัน  จากเดิมวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ  15 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ประกาศเตือน! ประชาชนท้ายเขื่อนรัชชประภา ระวังน้ำท่วมสูง

นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือสั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ปริมาณน้ำที่สูงขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนรัชชประภา ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนรัชชประภา ให้ระมัดระวังปริมาณน้ำที่สูงมากขึ้น อาจเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำ คลองแสง  คลองยัน  คลองพุมดวง  แม่น้ำตาปีบริเวณอำเภอพุนพิน และการสัญจรทางเรือให้สวมเสื้อชูชีพทุกคน ในระยะ 10 วันนี้ (วันที่ 29 สิงหาคม 2563 – 7  กันยายน  2563 )สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณคลองพุมดวง  และแม่น้ำตาปี  ให้เคลื่อนย้ายกระชังปลาหลบกระแสน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้น   และอุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำของเกษตรกรได้  

ประกาศเตือน! ประชาชนท้ายเขื่อนรัชชประภา ระวังน้ำท่วมสูง

ทั้งนี้  ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ  และหากเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้รายงานสถานการณ์เหตุด่วนให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯทราบโดยเร่งด่วนทางหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๕๕๕๑ /0-7727-5848 และทางวิทยุสื่อสาร “ศูนย์ชัยพฤกษ์” ความถี่ 153.775 MHz /151.150  MHz จนกว่าสถานการณ์จะยุติ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง