TNN online น้ำมือมนุษย์! ลอบเผาป่าบึงสีไฟหมอกควันกระทบสุขภาพ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

น้ำมือมนุษย์! ลอบเผาป่าบึงสีไฟหมอกควันกระทบสุขภาพ

น้ำมือมนุษย์!  ลอบเผาป่าบึงสีไฟหมอกควันกระทบสุขภาพ

ประชาชนบุกรุกลักลอบจุดไฟเผาวัชพืชและป่าหญ้าภายในบึงสีไฟ เพื่อล่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบึง ทำให้เกิดหมอกควันและค่าฝุ่นละอองในอากาศกระทบต่อสุขภาพประชาชน


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพที่เห็นนี่คือกลุ่มหมอกควันไฟ ที่กำลังโหมลุกไหม้วัชพืชป่าต้นอ้อ และป่าหญ้า ที่แห้งเหี่ยวจากสภาพความแห้งแล้ง บริเวณด้านทิศตะวันตกของบึงสีไฟ  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในตัวเมืองพิจิตร และเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ อันดับ 3 ของประเทศ  หลังจากปีนี้ปริมาณน้ำในบึงสีไฟ ลดระดับลงจากสถานการณ์ภัยแล้ง  ทำให้มีประชาชน   ซึ่งมีอาชีพทำประมงพื้นบ้าน และนักล่าสัตว์ป่า  บุกรุกเข้าไปปลูกสร้างเพิงพักอาศัย  พร้อมกับลักลอบจุดไฟเผาวัชพืช และป่าหญ้าดังกล่าว เพื่อความสะดวกรวดเร็ว    และง่ายต่อการเข้าไปล่าจับสัตว์ ทั้งหนู  งู เต่า สัตว์เลื้อยคลาน และจับปลาน้ำจืด รวมถึงสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ภายในบึงสีไฟ  โดยเปลวเพลิงที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างหลายสิบจุด   ส่งผลให้เกิดหมอกควันและเศษขี้เถ้าและฝุ่นละอองกระจายไปในอากาศ   รวมถึงปกคลุมบดบังทัศนะวิสัยเส้นทางคมนาคมพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟ      


นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะผ่านไปมา โดยเฉพาะยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่ต้องหันมาสวมใส่หมวกนิรภัยและหน้ากากอนามัย   เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษที่เกิดขึ้น     จากการจุดไฟเผาป่าหญ้าและวัชพืชพื้นที่โดยรอบของบึงสีไฟ เบื้องต้นยังไม่มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเข้าไปดับเปลวเพลิง และผักดันกลุ่มชาวบ้านที่ลักรอบเข้าไปปลูกเพิงพักจุดไฟล่าสัตว์แต่อย่างใด


น้ำมือมนุษย์!  ลอบเผาป่าบึงสีไฟหมอกควันกระทบสุขภาพ


น้ำมือมนุษย์!  ลอบเผาป่าบึงสีไฟหมอกควันกระทบสุขภาพ


น้ำมือมนุษย์!  ลอบเผาป่าบึงสีไฟหมอกควันกระทบสุขภาพ


น้ำมือมนุษย์!  ลอบเผาป่าบึงสีไฟหมอกควันกระทบสุขภาพ


น้ำมือมนุษย์!  ลอบเผาป่าบึงสีไฟหมอกควันกระทบสุขภาพ

ข่าวแนะนำ