TNN online แปลกจริง! คลองตาซิ่วแหล่งคลายร้อนธรรมชาติยอดฮิต

TNN ONLINE

ภูมิภาค

แปลกจริง! คลองตาซิ่วแหล่งคลายร้อนธรรมชาติยอดฮิต

แปลกจริง! คลองตาซิ่วแหล่งคลายร้อนธรรมชาติยอดฮิต

นักท่องเที่ยวแห่คลายร้อนเล่นน้ำคลองตาซิ่วแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่เปิดให้เล่นนำ้ได้เฉพาะหน้าแล้ง จากเหตุป้องกันภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก


ที่บริเวณคลองตาซิ่ว บ้านคลองคต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีนักท่องเที่ยว ในพื้นที่และนอกพื้นที่แห่เล่นน้ำคลายร้อน  โดยในพื้นที่ดังกล่าวคลองตาซิ่ว เป็นแหล่งน้ำลำคลองโดยธรรมชาติที่ไหลผ่านสวนผลไม้ของชาวบ้านและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวคือจุดที่เล่นน้ำเป็นช่วงคลองกว้างสามารถขับรถลงไปในคลองได้ซึ่งน้ำมีความลึกเพียง 20-30 เซนติเมตรพื้นน้ำมีหินก้อนเล็กๆปูไว้โดยธรรมชาติน้ำใสไหลตลอดเวลา  เด็กก็สามารถเล่นน้ำได้ไม่มีอันตราย พร้อมกับมีแคร่ไม้ไผ่ไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่มในกลางคลอง ท่ามกลางน้ำที่ไหลบรรยากาศเย็นสบาย เหมาะกับอากาศที่ร้อนในช่วงฤดูแล้ง และจะมีกลุ่มงานต่างๆเข้ามาจัดมิตติ้ง อยู่เสมอสร้างรายได้ให้กับแม่ค้าในชุมชนในช่วงฤดูแล้งและช่วงเทศกาลสงกรานต์

คลองตาซิ่ว แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งนี้อยู่ในซอย คลองคต 15 ดูแลโดยเทศบาลหนองตาคง ห่างจากถนนสาย317 จันทบุรี-สระแก้ว ไม่ถึง 10 กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเท่านั้นเพราะหน้าฝนจะมีน้ำป่าหลากจากบนเขาจึงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นเพื่อป้องกันอันตราย  และให้เล่นในเวลากลางวัน  พร้อมกับให้นักท่องเที่ยวรับผิดชอบเก็บของต่างๆที่นำลงไปรับประทานในคลองให้สะอาดเป็นธรรมชาติเหมือนเดิม


แปลกจริง! คลองตาซิ่วแหล่งคลายร้อนธรรมชาติยอดฮิต


แปลกจริง! คลองตาซิ่วแหล่งคลายร้อนธรรมชาติยอดฮิต


แปลกจริง! คลองตาซิ่วแหล่งคลายร้อนธรรมชาติยอดฮิต


แปลกจริง! คลองตาซิ่วแหล่งคลายร้อนธรรมชาติยอดฮิต


แปลกจริง! คลองตาซิ่วแหล่งคลายร้อนธรรมชาติยอดฮิต

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง