TNN online น้ำเจ้าพระยาลดฮวบ! ประปาชัยนาทต้องย้ายท่อสูบลงตามอนาคตส่อวิกฤต

TNN ONLINE

ภูมิภาค

น้ำเจ้าพระยาลดฮวบ! ประปาชัยนาทต้องย้ายท่อสูบลงตามอนาคตส่อวิกฤต

น้ำเจ้าพระยาลดฮวบ! ประปาชัยนาทต้องย้ายท่อสูบลงตามอนาคตส่อวิกฤต

สถานการณ์ภัยแล้งส่อรุนแรง แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเหนือเขื่อน ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง การประปาชัยนาท ต้องย้ายท่อสูบโดยใช้ทุ่นลอยประคองหัวสูบให้มีน้ำดิบในการผลิตประปา

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 จากสภาวะภัยแล้งที่กำลังขยายตัวและทวีความรุนแรงในพื้นที่ จ.ชัยนาท ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเหนือเขื่อน ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดวัดได้ +13.28 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นระดับน้ำที่ต่ำจนหัวสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท โผล่พ้นน้ำ ไม่สามารถสูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้ จะเห็นได้จากระดับน้ำปัจจุบันที่ต่ำกว่าระดับไม้วัดสีเหลืองอย่างมาก

โดยระดับน้ำที่หัวสูบปกติจะสูบได้ต้องไม่ต่ำกว่า 13.50 เมตรฯ ทางการประปาชัยนาทจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการต่อท่อสูบน้ำเพิ่มให้ยื่นลงไปตามระดับน้ำในแม่น้ำ และใช้ทุ่นลอยประคองหัวสูบเพื่อให้มีน้ำดิบในการผลิตประปา พร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวบนพื้นดินระดับเดียวกับน้ำในแม่น้ำเพื่อให้สูบน้ำดิบได้ หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระลดลงไปอีก

 

ซึ่งในอนาคตอาจจะจะกระทบการไหลของประปาในบางพื้นที่ ที่อยู่ปลายท่อที่อาจจะไหลเบาหรือหยุดไหลบางเวลา จึงขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

น้ำเจ้าพระยาลดฮวบ! ประปาชัยนาทต้องย้ายท่อสูบลงตามอนาคตส่อวิกฤต

น้ำเจ้าพระยาลดฮวบ! ประปาชัยนาทต้องย้ายท่อสูบลงตามอนาคตส่อวิกฤต

น้ำเจ้าพระยาลดฮวบ! ประปาชัยนาทต้องย้ายท่อสูบลงตามอนาคตส่อวิกฤต


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง