TNN online เขื่อนเจ้าพระยาเตือนรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำประหยัด (คลิป)

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เขื่อนเจ้าพระยาเตือนรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำประหยัด (คลิป)

เขื่อนเจ้าพระยาเตือนรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำประหยัด (คลิป)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย ใช้สำหรับเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ เท่านั้น

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์  เนื่องด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา อยู่ในช่วงฤดูแล้ง 2562/63 ได้วางแผนการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย สำหรับเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ เท่านั้น โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ลดต่ำตามไปด้วย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +13.28 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งมีปริมาณน้ำคงที่และคาดการณ์ว่าจะลดลงอีก โดยสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ตระหนักถึงอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างของราษฎร ที่อยู่ริมน้ำ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวพังทลายของลาดตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงขอความร่วมมือรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และหากประชาชนมีบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการพังทลายของลาดตลิ่ง รวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำ เช่น แพ ร้านอาหาร และกระชังปลา เป็นต้น พร้อมวางแผนรับสถานการณ์ระดับน้ำที่จะลดลงเพื่อมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าวต่อไป

เขื่อนเจ้าพระยาเตือนรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำประหยัด (คลิป)

เขื่อนเจ้าพระยาเตือนรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำประหยัด (คลิป)

เขื่อนเจ้าพระยาเตือนรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำประหยัด (คลิป)


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง