TNN online ปภ.สรุปผลกระทบ 'พายุโพดุล' ถล่ม 13 จังหวัด 194 ครัวเรือน

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ปภ.สรุปผลกระทบ 'พายุโพดุล' ถล่ม 13 จังหวัด 194 ครัวเรือน

ปภ.สรุปผลกระทบ 'พายุโพดุล' ถล่ม 13 จังหวัด 194 ครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานผลกระทบจากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” 13 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 194 ครัวเรือน พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว

วันนี้ (31 ส.ค.62) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำสถานการณ์ภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด รวม 17 อำเภอ 33 ตำบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 194 ครัวเรือน ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เพชรบูรณ์ และระนอง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

โดยนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"  จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี กระบี่ และระนอง รวม 17 อำเภอ 33 ตำบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 194 ครัวเรือน และยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดอุบลราชธานี เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น บริเวณวัดบูรพานิมิตร ประชาชนได้รับผลกระทบ 65 ครัวเรือน

จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมยวดี และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด รวม 12 ตำบล 38 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 4,110 ไร่ ถนน 5 สาย สะพาน 1 แห่ง พนังกั้นน้ำ 3 แห่ง ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 

จังหวัดมหาสารคาม เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม บริเวณเรือนจำ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง เพชรบูรณ์ เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอชนแดน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

จังหวัดระนอง เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอกระบุรี ประชาชนได้รับผลกระทบ 64 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

ทั้งนี้ ปภ.ขอฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง