TNN เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

TNN

ไลฟ์สไตล์

เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

นักท่องเที่ยวต่างถ่ายรูปบริเวณบน “ขัวเหล็ก” หรือ สะพานเหล็กเชียงใหม่ ซึ่งถูกตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาล Chiang Mai Pride Month 2024

เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

นักท่องเที่ยวต่างถ่ายรูปบริเวณบน “ขัวเหล็ก” หรือ สะพานเหล็กเชียงใหม่ ซึ่งถูกตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาล Chiang Mai Pride Month 2024

เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

ขัวเหล็ก หรือสะพานขัวเหล็ก คำว่า "ขัว" ในภาษาเหนือแปลว่า สะพาน ในที่นี้จึงแปลว่า สะพานเหล็กนั้นเอง ซึ่งแต่เดิมสะพานแห่งนี้เป็นสะพานไม้สัก แต่เนื่องจากเป็นสะพานไม้ทำให้ผุพังลงตามกาลเวลา จนครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2464 จึงมีการรื้อสะพานไม้เดิมแล้วสร้างสะพานเหล็กขึ้นแทนและเริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2466 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2510 จึงรื้อสะพานเหล็กแล้วก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นแทน เป็นครั้งที่ 3 จึงเป็นขัวเหล็กเป็นต้นมา 

เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

แม้ว่าจะผ่านวันเวลามายาวนานกว่า 100 ปี แต่ด้วยคุณค่าของสะพานที่ใช้เป็นทางสัญจรของชาวเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีตจนปันจุบัน และเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน 

เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมเฉลิมฉลอง Pride Month อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการสนับสนุนจัดอีเวนต์และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมชี้ LGBTQ+ เป็นกลุ่มศักยภาพเป้าหมายและมูลค่าทางการตลาดสูง จึงเป็นโอกาสในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น Pride Friendly Destination และ Tourism Hub จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกอย่างเท่าเทียม

เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็น Pride Friendly Destination และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยใน Pride Month เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ เตรียมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อาทิ งาน Colorful Pride Festival 2024 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมพาเหรดของเหล่า LGBTQ+ และผู้ที่สนใจ การแสดงคอนเสิร์ต นิทรรศการศิลปะ การประกวดถ่ายภาพ การประดับตกแต่งไฟในแลนด์มาร์กสำคัญ เช่น ประตูท่าแพ สะพานขัวเหล็ก แยกรินคำ เป็นต้น 

เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

ททท. พร้อมเดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น Pride Friendly Destination จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกอย่างเท่าเทียม ตลอดจนมุ่งสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเสมอภาค สะท้อนศักยภาพ ความพร้อมและภาพลักษณ์ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนในระดับโลกต่อไป

เชียงใหม่ร่วมฉลอง Pride Month ผ่าน “ขัวเหล็ก” สะพานแห่งประวัติศาสตร์

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์
อัลบัมรูปภาพ 14ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง