TNN online ที่เที่ยวเชียงใหม่ “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่เกาหลี

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

ที่เที่ยวเชียงใหม่ “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่เกาหลี

ที่เที่ยวเชียงใหม่  “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่เกาหลี

ที่เที่ยวเชียงใหม่ ชี้เป้าแลนมาร์คน่าเที่ยว “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่ “ซองเกชอน” เกาหลีใต้

วันนี้ ( 20 ก.พ. 66 )บริเวณคลองต้นน้ำแม่ข่า พื้นที่บ้านพระนอนขอนม่วง หมู่ 5 และบ้านป่ารวกหมู่ 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมและน้ำเสีย ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาคลอง ให้มีความสวยงาม ด้วยงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ล้านบาท ระยะความยาว 500 เมตร จนมีความสวยงาม จนเป็นแลนด์มาร์ดแห่งใหม่ 

ที่เที่ยวเชียงใหม่  “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่เกาหลี

ซึ่งบริเวณพื้นที่ 2 ฝั่งคลอง ยังมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้และไม้ดอก และมีการปรับปรุงหน้าบ้าน ริมคลองให้น่ามอง  บางหลังมีการนำนาฬิกาเก่านับ 100 เรือน มาประดับตกแต่งหน้าบ้าน จนเป็นจุดเช็คอินและถ่ายภาพ แถมเจ้าของบ้านยังใจดี ทำก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว แจกให้รับประทานฟรี ส่วนพื้นที่คลองมีการปรับปรุง คุณภาพน้ำจนเป็นคลองสวยน้ำใสและตลอด 2  ฝั่งคลอง   ระยะทางยาว 500 เมตร มีทางเดินและที่พักผ่อนหย่อนใจ แปลงดอกไม้สวย มีมุมสวยในการถ่ายภาพ และจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยว  

  ที่เที่ยวเชียงใหม่  “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่เกาหลี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ จอมภักดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่าคลองแห่งนี้มีการจำลอง มาจากคลองชองเกชอน ในกรุงโซล  ประเทศเกาหลี ที่พัฒนาปรับปรุงจากคลองน้ำเสียเป็นน้ำดี และยังเป็นคลองต้นน้ำ โดยรับน้ำมาจากพื้นที่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ที่ไหลมาจากบนดอยสุเทพ ไหลระบายลงสู่คลองแม่ข่า  พื้นที่บ้านท่อป่าตัน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย

ที่เที่ยวเชียงใหม่  “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่เกาหลี


ที่เที่ยวเชียงใหม่  “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่เกาหลี


ที่เที่ยวเชียงใหม่  “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่เกาหลี


ที่เที่ยวเชียงใหม่  “ต้นน้ำคลองแม่ข่า” บรรยากาศฟินๆเหมือนอยู่เกาหลี


ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพจาก :  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวแนะนำ