TNN online "พระพิฆเนศทันใจ" องค์เดียวในโลก

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

"พระพิฆเนศทันใจ" องค์เดียวในโลก

พระพิฆเนศทันใจ องค์เดียวในโลก

พาไปชมความงดงามของ "เทพแห่งปัญญาและการเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ" นั่นก็คือ พระพิฆเนศ แต่ไม่ใช่พระพิฆเนศ แบบธรรมดาทั่วไปที่เราเคยเห็น เพราะเป็น "พระพิฆเนศทันใจเนื้อเงิน" องค์เดียวในโลก

นี่คือความสวยงามขององค์พระพิฆเนศทันใจเนื้อเงิน องค์เดียวในโลก แห่งวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พระพิฆเนศทันใจ องค์เดียวในโลก

สิ่งที่พิเศษของพระพิฆเนศทันใจองค์นี้ คือ มีฉัตรที่สวยงาม เหนือฉัตรมีตุงเทพบันดาลล้านนา ที่มีภาพฉลุพระตรีมูระติ, พระพรหม,พระศิวะ, พระนารายณ์ และสูงสุดเหนือยอดฉัตรเป็นพระพุทธองค์


ว่ากันว่าหากใครได้มากราบไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศทันใจ เหมือนได้มากราบไหว้องค์เทพทั้งหลาย และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะช่วยดลบันดาลในเรื่องความสุข ความสำเร็จ โภคทรัพย์ และหน้าที่การงาน


จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวเชียงใหม่ คนไทย และต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน และไต้หวัน แต่ละวัน จึงมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ และกระซิบขอพรข้างรูปปั้นหนูมุสิกะ ซึ่งเป็นบริวารรับใช้องค์องค์พระพิฆเนศ โดยเชื่อกันว่า พรที่ขอนั้นจะประสบผลสำเร็จทันใจ

ส่วนที่มาของชื่อ “พระพิฆเนศทันใจ” นั้นมีที่มาจากตอนที่สร้างได้มี “สล่า” หรือช่าง ที่เป็นพี่น้องนามสกุลเดียวกันถึง 9 คน เป็นศิลปินใหญ่ มาช่วยกันปั้นขึ้นมาจนเสร็จภายในวันเดียว 


โดยทางวัดจะมีพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศทันใจเป็นประจำทุกปี โดยถือเอาฤกษ์ดีวันประสูติพระพิฆเนศ หรือวันคเณศจตุรถี เป็นวันจัดงาน


ภาพจาก : TNNonline

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง