TNN online "พระธาตุพนม" ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

"พระธาตุพนม" ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน

พระธาตุพนม ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน

นมัสการขอพร "พระธาตุพนม" ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ ประจำผู้ที่เกิดปีวอก และวันอาทิตย์ ที่มาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าหากใครที่มานมัสการจะเป็นผู้มีบุญบารมีมาก

งดงามอลังการกับ ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน "พระธาตุพนม" มีชื่อเต็มว่า "พระธาตุพนมบรมเจดีย์" อยู่ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ริมแม่น้ำโขงชายแดนไทย-ลาว เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุพันกว่าปี

พระบรมธาตุแห่งนี้เป็นเสมือนเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนม ในยุคที่อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์เจริญรุ่งเรือง น่าจะสร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-14 ขณะที่เรื่องราวด้านตำนานเล่าว่าสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 8


เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าหลายส่วน ซึ่งเจดีย์ของพระธาตุองค์เก่านั้นได้พังทลายลงไปแล้ว ปัจจุบันที่เราเห็นก็คือองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ จะเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีลวดลายสลักลงบนแผ่นอิฐ มีฐานกว้างด้านละ 12 เมตร สูง 53 เมตร บนยอดพระธาตุจะเป็นฉัตรทองคำที่มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม และมีพลอยประดับอย่างงดงาม

พระธาตุพนม ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน

"พระธาตุพนม" ถือเป็นพระธาตุประจำวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก


มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า หากใครที่ได้มากราบนมัสการขอพร แม้จะไม้ได้เกิดปีวอก หรือ วันอาทิตย์ ก็จะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีผู้คนจะให้ความเคารพนับถือ จึงทำให้มีผู้เดินทางมาสักการะพระธาตุพนมหนาแน่นตลอดทั้งปี


ภาพจาก : TNNonline

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง