TNN online (คลิป) Flexi invest Link คุ้มครองชีวิต สร้างผลตอบแทน

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) Flexi invest Link คุ้มครองชีวิต สร้างผลตอบแทน

(คลิป) Flexi invest Link คุ้มครองชีวิต สร้างผลตอบแทน

Flexi invest Link คุ้มครองชีวิต สร้างผลตอบแทน

ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีหลากหลายให้เราเลือก โดยเฉพาะ Unit Linked หรือ ประกันควบคู่กับการลงทุน คือการคุ้มครองชีวิตและยังสามารถเอาไปลงทุน ซึ่งสามารถปรับและยืดหยุ่นไปตามช่วงวัยได้ด้วย ประกันชีวิตควบการลงทุน LH Bank Flexi Invest Link ตอบโจทย์ความต้องการการของผู้ที่สนใจ รายละเอียดติดตามจากในคลิป