TNN online (คลิป) สำรวจ อสังหาฯ 3 ประเทศอาเซียนไตรมาส 4

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) สำรวจ อสังหาฯ 3 ประเทศอาเซียนไตรมาส 4

(คลิป) สำรวจ อสังหาฯ 3 ประเทศอาเซียนไตรมาส 4

สรุปภาพรวมตลาดอสังหาเอเชีย ไตรมาส 3 ผลตอบแทนยังไม่ฟื้น บริษัทวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ คาดการณ์ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศไทยด้วย อะไรคือ ปัจจัยที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนฟื้นตัว สวนทางกับภาพรวมของ Asia ex Japan ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนพึงระมัดระวัง มาฟังความคิดเห็น ของ LH Bank Advisory

ข่าวที่เกี่ยวข้อง