TNN online พืชกระท่อมเคี้ยวได้ไม่ผิดกฎหมาย

TNN ONLINE

InfoGraphic

พืชกระท่อมเคี้ยวได้ไม่ผิดกฎหมาย

พืชกระท่อมเคี้ยวได้ไม่ผิดกฎหมาย

"พืชกระท่อม" เคี้ยวได้ไม่ผิดกฎหมาย !!!! ! หลังพ้นบัญชียาเสพติด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

พืชกระท่อมเคี้ยวได้ไม่ผิดกฎหมาย