TNN รู้จักนกกรงหัวจุก ขวัญใจโซเชียล เสียงนกกรงหัวจุกมันริก จ่อกกวิก กวิก กวิก

TNN

InfoGraphic

รู้จักนกกรงหัวจุก ขวัญใจโซเชียล เสียงนกกรงหัวจุกมันริก จ่อกกวิก กวิก กวิก

รู้จักนกกรงหัวจุก ขวัญใจโซเชียล เสียงนกกรงหัวจุกมันริก จ่อกกวิก กวิก กวิก

นกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 20 เซนติเมตร ที่มีสีสันสวยงามและเสียงร้องไพเราะ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตรู้จักนกกรงหัวจุก ขวัญใจโซเชียล เสียงนกกรงหัวจุกมันริก จ่อกกวิก กวิก กวิก


ลักษณะเด่นทั่วไป

- หงอนสีดำตั้งชัน

- ใต้ตามีแถบสีแดง ตัวเมียสีอ่อนกว่าตัวผู้

- คาง ใต้คอ หน้าก ท้อง สีขาว

- ขนหางและปีกมีสีน้ำตาลแถบดำ

- ขนคลุมใต้โคนหางสีส้มแดง

สถานภาพตามกฎหมาย

นกกรงหัวจุก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ แต่ต้องมีใบอนุญาต

- ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง (สป. 9)

- ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 11)

- ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 15)

อาหาร

- ผลไม้เนื้อนิ่ม

- หนอน

- แมลง

การสืบพันธุ์

- จับคู่ผสมพันธุ์ กุมภาพันธ์ - สิงหาคม

- ฟักไข่ 13 วัน

- ลูกนกอยู่ในรัง 12 วัน

ถิ่นที่อยู่อาศัย

- ชายป่า

- ป่าละเมาะ

- ทุ่งหญ้า

- พื้นที่เกษตรกรรม

สำหรับผู้ที่ซื้อสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์และนำไปครอบครอง ให้ยื่นขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าฯ โดยใช้เอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน คำขอรับใบอนุญาต หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ภาพถ่ายสถานที่ครอบครองสัตว์ป่า และภาพถ่ายชนิดของสัตว์ป่าที่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า กรณีหากมีเหตุอันควรสงสัย เช่น ชนิด จำนวน เครื่องหมาย เจ้าหน้าที่อาจลงพื้นที่ตรวจสอบหรือตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อไป ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 0 2579 4621 หรือ 0 2579 6666 ต่อ 1632

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวแนะนำ