TNN online อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์ ปลูกขาย กำไรดี

TNN ONLINE

InfoGraphic

อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์ ปลูกขาย กำไรดี

อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์ ปลูกขาย กำไรดี

อินทผลัม เป็นพืชที่เกษตรกรไทยให้ความสนใจปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล จากการจำหน่ายผลสด และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์ ปลูกขาย กำไรดี

การผลิตอินทผลัมรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศอียิปต์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และประเทศอิหร่าน เป็นผลไม้ที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานมากกว่า  5,000 ปี เป็นผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งแบทานสด และแบบอบแห้ง มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบทะเลทราย ตะวันออกกลาง เป็นที่นิยมของชาวมุสลิม เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูง ไขมันต่ำ นิยมทานเล่นเป็นของว่าง หรือทานคู่กับ ชา กาแฟ

ในประเทศไทยเริ่มมีการปลูกอินทผลัมมาตั้งแต่ ปี 2555-2558 ซึ่งในขณะนั้นต้นพันธุ์มีราคาแพงมาก เฉลี่ยต้นละ 800 บาท และได้รับความนิยมจากเกษตรกรไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดไทยและตลาดโลก

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงพืชเศรษฐกิจที่กำลังออกสู่ตลาดในห้วงเวลานี้ เมื่อสำรวจตรวจสอบบนฐานข้อมูลรัฐ รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช พืชอายุยาว กลุ่มไม้ยืนต้น ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 

มีเกษตรกรปลูกอินทผลัม

จำนวน 1,863 ครัวเรือน

พื้นที่ปลูกรวม 14,724.82 ไร่

ให้ผลผลิต 9,996.10 ไร่

ยังไม่ให้ผลผลิต 4,728.72 ไร่

มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 5,163,995.75 กิโลกรัม

ราคาขายเฉลี่ย 255.56 บาทต่อกิโลกรัม

ซึ่ง 5 จังหวัดแรกที่มีการปลูกอินทผลัมมากที่สุด ได้แก่

1 จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกร 464 ราย มีพื้นที่ปลูก 5,617 ไร่

2 จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกร 222 ราย มีพื้นที่ปลูก 1,680 ไร่

3 จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกร 113 ราย มีพื้นที่ปลูก 860 ไร่

4 จังหวัดชัยภูมิ  มีเกษตรกร 80 ราย มีพื้นที่ปลูก 457 ไร่

5 จังหวัดบุรีรัมย์  มีเกษตรกร 64 ราย มีพื้นที่ปลูก 414 ไร่

สายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกในประเทศไทย

 • สายพันธุ์บาฮี ถิ่นกำเนิด อิรัก
 • สายพันธุ์คาลาส ถิ่นกำเนิด ซาอุดีอาระเบีย
 • สายพันธุ์เมดจูน ถิ่นกำเนิด โมร็อกโก
 • สายพันธุ์ชิชิ ถิ่นกำเนิด ซาอุดีอาระเบีย
 • สายพันธุ์โคนีซี ถิ่นกำเนิด โอมาน
 • เคล็ดลับการปลูกอินทผลัมให้ได้ผลดี ได้ราคาสูง กำไรดี

 • อินทผลัมประกอบด้วยต้นตัวผู้กับต้นตัวเมีย การอาศัยลมและแมลงจากธรรมชาติพัดเกสรให้ผสมเกสรอาจะทำให้ได้ผลไม่ดีพอ จึงจำเป็นต้องช่วยผสมเกสรจึงจะติดลูกดก อินทผลัมตัวผู้จะออกดอกก่อนต้นตัวเมียประมาณ 2 สัปดาห์ จึงต้องเก็บต้นเกสรตัวผู้ไว้รอผสมต้นตัวเมีย เมื่อผสมเกสรแล้วให้นำถุงมาห่อช่อไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรให้ได้ผลดีขึ้น และยังช่วยป้องกันแมลงและป้องกันผิวผลอ่อนที่อาจเกิดแผลได้

  หลังจากนั้น 45 วัน จึงเปิดถุงออกและทำการแต่งช่อ เด็ดผลอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเพื่อไม่ให้แย่งอาหารกัน เพื่อจะได้อินทผลัมผลใหญ่ขึ้น จากนั้นใช้อถุงขนาดใหญ่ห่ออีกครั้งจนกว่าจะถึงช่วงการเก็บเกี่ยว หลังจากเผสมเกสรใ้ช้ระยะเวลา 135-170 วัน จึงเก็บเกี่ยวได้ ในช่วงแรกอาจจะได้ผลผลิตดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่หลังจาก 5 ปีขึ้นไปแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นไปอีกประมาณ 30 ปี เพราะต้นอินทผลัมมีอายุค่อนข้างยืนนาน

  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะมีการตัดแต่งกิ่งใบครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูต้นเพื่อสะสมสารอาหารสำหรับฤดูกาลใหม่ ส่วนใบที่แก่แล้วให้รีบตัดทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของแมลง อินทผลัมจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม และมีจำหน่ายช่วง มิถุนายน -สิงหาคม ปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกอินทผลัมคือน้ำต้องรดน้ำตลอดตั้งแต่เริ่มผสมเกสร และการห่อถุงจะช่วยให้ผิวสวย เปลือกบาง หวานกรอบ อร่อย รสชาติดี

ข่าวแนะนำ