TNN online ถังดับเพลิงชนิดไหน เหมาะกับเพลิงไหม้ประเภทใด ควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัย

TNN ONLINE

InfoGraphic

ถังดับเพลิงชนิดไหน เหมาะกับเพลิงไหม้ประเภทใด ควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัย

ถังดับเพลิงชนิดไหน เหมาะกับเพลิงไหม้ประเภทใด ควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัย

ดังนั้นก่อนเลือกถังดับเพลิงมาใช้งาน ให้สังเกตุที่ฉลากด้านข้างก่อน ว่าถังดับเพลิงชนิดนี้ เหมาะสำหรับใช้ในการดับเชื้อเพลิงประเภทใด

เชื้อเพลิงแต่ละประเภทแบ่งได้ดังนี้


A (Class A) คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง เช่น ขยะ ใบไม้แห้ง กระดาษ ยาง
B (Class B) คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากการลุกไหม้ของ ของเหลว และก๊าซที่ติดไฟทุกชนิด

C (Class C) คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟ ปลั๊กไฟ

D (Class D) คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากโลหะที่ติดไฟได้ เช่น อลูมิเนียม แมกนีเซียม เป็นต้น

K (Class K) คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากน้ำมันที่ใช้ในการทำอาหาร เช่น น้ำมันพืช ไขมันจากอาหารถังดับเพลิงชนิดไหน เหมาะกับเพลิงไหม้ประเภทใด ควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัยถังดับเพลิงชนิดไหน เหมาะกับเพลิงไหม้ประเภทใด ควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัยถังดับเพลิงชนิดไหน เหมาะกับเพลิงไหม้ประเภทใด ควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัยถังดับเพลิงชนิดไหน เหมาะกับเพลิงไหม้ประเภทใด ควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัยถังดับเพลิงชนิดไหน เหมาะกับเพลิงไหม้ประเภทใด ควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัย

ถังดับเพลิงชนิดไหน เหมาะกับเพลิงไหม้ประเภทใด ควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อความปลอดภัย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง