TNN รัฐลดภาษีนำ้มันดีเซล 7 ครั้ง สูญเงินทะลุแสนล้าน

TNN

InfoGraphic

รัฐลดภาษีนำ้มันดีเซล 7 ครั้ง สูญเงินทะลุแสนล้าน

รัฐลดภาษีนำ้มันดีเซล 7 ครั้ง สูญเงินทะลุแสนล้าน

สถิติการลดภาษีน้ำมันดีเซลตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน มีการเห็นชอบใช้มาตรการลดภาษีไปแล้ว 7 ครั้ง คณะรัฐมนตรีมีมติให้เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีนำ้มันดีเซลสรรพสามิตลงลิตรละ 5 บาท และขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือนเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงจนกระทั่งเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

รัฐลดภาษีนำ้มันดีเซล 7 ครั้ง สูญเงินทะลุแสนล้าน

สถิติการลดภาษีน้ำมันดีเซลตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน มีการเห็นชอบใช้มาตรการลดภาษีไปแล้ว 7 ครั้ง

รวมเป็นเม็ดเงิน 158,000 ล้านบาท แต่ช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน ) มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้กับประชาชน 2 ครั้งโดยลดครั้งละ 50 สตางค์ รวม 1 บาท เท่านั้น 


ดีเซลลดเหลือเพดานลิตรละ 34.50 บาท

ครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา


มีการสั่งการให้ขยายมาตรการภาษีน้ำมันดีเซลไปอีก 2 เดือน สามารถใช้ได้ถึง 20 พฤษภาคม 2566 ประกอบกับราคาน้ำมันตลาดโลกก็ลดลงมาแล้วอยู่ที่ระดับ 70-80 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐต่อ 1 บาเรล ซึ่งต่ำกว่าเพดานที่กระทรวงการคลังกำหนดที่มองไว้ เกิน 100 เหรียญต่อบาเรล แต่รัฐบาลมองว่าต้องดูแลประชาชนชนเพราะหลังยุบสภาแล้วจะทำได้แค่รักษาการไม่สามารถอนุมัติมาตรการอะไรแบบนี้ได้อีกรัฐจึงสั่งการล่วงหน้าไม่กี่สัปดาห์ให้กระทรวงการคลังเร่งต่อภาษีนี้


ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นห่วงที่ใช้มาตรการนี้อย่างต่อเนื่องเพราะจะส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของประเทศ และฐานะทางการคลัง โดยประเมิณว่ากรมสรรพสามิตจะสูญเสียรายได้จากตรงนี้กว่าแสนล้านบาท ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ภาษีจาก 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 กรมสรรสามิตเป็นหน่วยงานเดียวที่เก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเก็บได้แค่ 26,877 ล้านบาท แม้รายได้จากเครื่องแอลกอฮอล์ บุหรี่จะสูงกว่าเป้าหมายแต่การลดภาษีดีเซลก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หลุดเป้าหมาย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง